MST Mensen in beeld houden

Het MST – Mensen in beeld houden, is in 1989 opgericht door onze congregatie, samen met de zusters FDNSC.

Het MST is een ontmoetingscentrum voor vluchtelingen, mensen die werkloos zijn of dak- en thuisloos, of voor mensen die graag anderen willen ontmoeten. Veelal op vrijwillige basis worden allerlei soorten cursussen en taallessen gegeven. Ook is het mogelijk om gewoon binnen te komen voor een kop koffie.

Mensen in beeld houden, betekent dat het MST op een stimulerende manier mensen in kwetsbare omstandigheden wil ondersteunen. Het MST begon met een paar kleine ruimtes in het Missiehuis van de MSC aan de Bredaseweg, verhuisde in 2007 naar het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan omdat eind 2012 ook weer achter zich te laten voor huisvesting bij de Fraters van Tilburg aan de Gasthuisring.