Bloemengroet kloosterkerkhof Stein

Bloemgroet kloosterkerkhof Stein

Vlak bij de kasteelruïne van Stein ligt het kloosterkerkhof waar in totaal 159 religieuzen, MSC’ers en zusters van de FDNSC, in 117 graven liggen begraven. De MSC’ers hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond. Rond 1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters. Ook MSC’ers, die uit de missie terugkeerden, hebben in Stein hun oude dag kunnen doorbrengen.

In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op het kerkhof. In het jaar 2000 is het kasteelpark inclusief het kloosterkerkhof overgedaan aan de gemeente Stein. Het onderhoud van het kerkhof is toen in handen gebleven van de congregatie. De “Archeologiestichting Dokter Beckers – Pater Munsters” (nu Stichting Erfgoed Stein) te Stein heeft er samen met de MSC en de gemeente Stein voor gezorgd dat het kerkhof binnen Stein bleef behouden. Nadat in 2013 de gebruiksrechten van het kerkhof waren verlopen kon na overleg met de beide congregaties, de gemeente Stein en de Archeologiestichting het kerkhof behouden blijven en  het onderhoud gegarandeerd worden.      

Door medewerking van Monumentenwacht en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg is daarna het achterstallige onderhoud uitgevoerd.

Tegenwoordig wordt het onderhoud in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuureducatie) Stein gedaan. Om het onderhoud te kunnen blijven uitvoeren werd een plan uitgewerkt voor het adopteren van graven, om hierdoor een stukje cultureel religieus erfgoed in Stein te kunnen bewaren. De MSC heeft graven van MSC’ers geadopteerd.

De vrijwilligers van de stichting en het IVN dragen zorg voor het periodieke onderhoud van het kerkhof. De Stichting Erfgoed Stein verzorgt twee keer per  jaar een bloemengroet op de graven. De eerste bloemengroet van dit jaar is in de eerste week van mei voor 4 en/of 5 mei.

De MSC bedankt de Stichting Erfgoed Stein en het IVN voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het kloosterkerkhof Stein.

Informatie: http://www.erfgoedstein.nl

Leave a comment