Brochure: Bezield door Maria

HANNES WEISS, SINTO EN BEDEVAARTLEIDER

In het buitenland vonden er in de vorige eeuw al langer traditionele zigeunerbedevaarten plaats met Maria als centrale middelpunt, zoals in Kevelaer in Duitsland, Banneux in België, Saintes-Maries de la Mer en Lourdes in Frankrijk en Fátima in Portugal.

Tot groot verdriet van Hannes Weiss (1928-2011), aan wie de brochure Bezield door Maria is gewijd, kende Nederland die traditie niet. In 1981 nam hij daarom het initiatief voor een jaarlijkse Sintibede-vaart naar de Kapel in ’t Zand te Roermond. Door zijn toedoen kon deze bedevaart voor de Sinti en woonwagenbewoners, samen met de burgers van Roermond en verre omstreken jaarlijks plaatsvinden.

Bezield door Maria
Hannes Weiss, Sinto en bedevaartleider
Een uitgave van de Stichting Media PWN
Vormgeving: Licis-Vormgeving, Heeswijk
Druk: Wihabo, Geffen © 2013 – ISBN 978 90 814 0944 5