Broeder Gerrit te Wierik

65 JAAR GEPROFEST

Broeder Gerrit te Wierik

Broeder Gerrit te Wierik werd in 1934 als oudste kind in Haarle geboren. Na de basisschool heeft hij vanaf zijn 14de totdat hij 17 jaar was in de textiel gewerkt, waarna hij in 1951 naar de Apostolische School van de MSC in Tilburg ging.

Het noviciaat deed hij in Tilburg waar hij op 19 maart 1953 zijn professie deed.Vele jaren heeft broeder Te Wierik in de missiedrukkerij gewerkt. Dit werk lag hem wel, alhoewel het ook wel wennen was aan dit vrome leven, na de wat ruige fabrieksjaren. Na een opleiding van 3½ jaar in de avonduren ontving hij, na het examen, het getuigschrift van vakbekwaamheid boekdrukker. Elf jaar werkte hij in de drukkerij toen zijn benoeming voor Rome kwam.In 1962 vertrok broeder Te Wierik naar Rome waar hij voor het Tweede Vaticaans Concilie aankwam. Naast het Italiaans leren, had hij toen de dagelijkse zorg voor de kamers en het opdienen en afruimen van de maaltijden voor bisschoppen die aan het Concilie deelnamen. Hij was er ook portier en werkte later voor het generaal secretariaat. “Achteraf moet ik bekennen dat Rome een bijzondere periode in mijn leven is geweest en bewaar daaraan mooie herinneringen.”

Terug in Nederland

In 1983 keerde hij naar Nederland terug en werd koster in de MSC-parochie in Tivoli, Eindhoven. Hij deed ook nog secretariaatswerk voor diverse religieuze organisaties. Een belangrijke taak heeft broeder Te Wierik uitgevoerd voor Vraag & Aanbod Internationaal (VAI), die werkplaatsen oprichtten voor werkloze jongeren die productie- en vervoersmiddelen opknappen voor minder bedeelden in ontwikkelingslanden, met name landen in Afrika.Toen hij in 1999 bij VAI stopte, werd hij gevraagd voor het provinciaal secretariaat en was hij ook zeven jaar notulist van de bestuursvergaderingen. Nu doet hij nog een beetje secretariaatswerk en wat mantelzorg. “Ik ben als MSC’er met ‘ups en downs’ door de jaren gerold. Dat ik MSC’er geworden ben, daar heb ik nooit spijt van gehad, ik zou het zo weer doen.Ik kan nu elke dag oprecht met de psalmist bidden:

Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al lijkt u soms ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen. (Ps 139)

Met deze voor mij troostvolle woorden vervolg ik mijn tocht in de tijd die me nog rest.