Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping

De Missionarissen van het H. Hart, de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart en de MSC Zusters werken samen aan het thema Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) zoals dat vorm en inhoud krijgt binnen de drie congregaties.

Binnen de drie congregaties is tijdens de kapittels uitdrukkelijk gevraagd om aandacht voor dit thema. Regelmatig zullen er op deze website artikelen verschijnen rondom ‘Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping’, zoals wij in Nederland het JPIC omschrijven.

De Duitse MSC’er Fr. Nobert Becker heeft een lied gecomponeerd rondom het thema, dat u hier kunt beluisteren.