Heilig Hartfeest

Vrijdag 11 juni 2021

Het Heilig Hartfeest is een hoogfeest in de liturgische kalender van de Katholieke Kerk. Het wordt op de derde vrijdag na Pinksteren gevierd en valt meestal in de maand juni. Daarom wordt de maand juni soms wel de ‘Maand van het Heilig Hart’ genoemd.

Enkele dagen voor het Heilig Hartfeest hoorden we in de liturgie dat Jezus ons uitnodigt om zout en licht en ‘om als een stad op een berg’ te zijn.
In deze tijd van de pandemie heeft de wereldgemeenschap zulke mensen nodig: mensen met een hart voor de samenleving en voor de schepping.
We worden uitgenodigd, als volgelingen van Jezus, zijn hart opnieuw te laten zien aan deze wereld.

Overweging op het feest van het H. Hart                                        11 juni 2021

God staat achter het goede en Hij staat niet achter het kwaad, niet achter de dood. Wij hebben dat in Jezus gezien toen Hij onder ons was, en wij geloven in Jezus’ verrijzenis. Daar heeft God zich in alle volheid geopenbaard als een God van het goede en van het leven.

Deze tekst las ik onlangs bij de voorbereiding op deze overweging.
Tegelijkertijd gingen mijn gedachten terug naar een paar weken geleden.

Ik zat in een vrijwel lege coupé van de trein. Alleen twee jongens van een jaar of 15 zaten enkele stoelen voor mij. Ze wisten niet dat ik er zat. De ene jongen vroeg aan de ander of hij wist hoe de aarde geschapen was. Er ontstond een serieus gesprek wat werd voortgezet, na het volgende station, toen nog twee jongens bij hen kwamen zitten. Ook deze twee wisten niet exact te vertellen hoe de schepping was ontstaan. De bekende oerknal kwam natuurlijk ter sprake maar verder hoorde ik geen nieuwe ontwikkelingen tot één van de jongens opmerkte: ‘Maar die Jezus was toch eigenlijk ook best een goeie vent!’ Opnieuw werd er heel serieus gesproken maar nu over Jezus die de wereld in zijn tijd veranderd had. Aan een kruis geslagen…! Dat vonden die vier jongens toch wel ‘gaaf’. Dat iemand zoiets doet om anderen te helpen.

Ik ben leraar aan een mavo geweest maar zo’n geloof als van deze jongens heb ik niet of zelden meegemaakt. Jongeren zijn nu veel opener en hebben geen ‘verleden’ zoals velen van ons dit hebben. Zij hebben geen last van een Kerkleer die hen niets zegt. Behoudend of vooruitstrevend zijn woorden die ze niet bezigen.
Het is wel duidelijk dat zij het goede voorbeeld hebben ontvangen van thuis en/of school. Deze jongeren en zovelen van ons hebben hun geloof niet verloren.
Zij staan veel dichter bij God en Jezus dat we uiterlijk vaak waarnemen.

Deze jongeren, maar ook zoveel andere zoekende christenen, verlangen naar iemand in hun leven zoals Jezus. Gewoon iemand die laat zien waar het met de samenleving naar toe moet en daarin voorop gaat…al kost het zijn kop.
Iemand die toen al liet zien dat de wereld niet zonder vrede kan…dat er zorg moet zijn voor de schepping en zorg voor elkaar.
Jezus heeft het zeker ook van zijn ouders meegekregen. Zijn moeder zong het zelfs uit  toen ze bij haar nicht Elisabeth op bezoek was, dat God een Redder is.
Dat God machtig is en barmhartig van geslacht tot geslacht.
Dat God uiteindelijk de heersers de troon zal ontnemen en de kleine mens zal verheffen.

Op het feest van het H. Hart hoop ik me opnieuw bewust te worden dat we met twee benen op deze aarde moeten staan en met die jongens in de trein kunnen blijven zeggen dat Jezus ‘best een goeie vent is’. Die jongens hebben absoluut begrepen dat Jezus alles te maken heeft met God.
Voorheen zou het godslastering zijn om zo over het hart, het leven van Jezus, te spreken. Wij volwassenen zullen deze woorden ook nu niet snel gebruiken maar we begrijpen wel wat deze jongens bedoelen en dat is goed…dat is mooi!

God staat achter het goede en Hij staat niet achter het kwaad, niet achter de dood. Wij hebben dat in Jezus gezien toen Hij onder ons was, en wij geloven in Jezus’ verrijzenis. Daar heeft God zich in alle volheid geopenbaard als een God van het goede en van het leven.
Wanneer ik deze tekst opnieuw tot me laat doordringen dan mag ik zeggen dat God nog steeds heel dicht met ons verbonden is en bij ons is en bij ons blijft.
Jezus wil ons laten ervaren dat God Hem liet opstaan ‘uit alle dood’ en dat ook wij met Hem mogen opstaan ‘uit alle dood’.
Daarom is het  nu aan ons om ‘hart voor mensen en de schepping te hebben’ omdat God zich in alle volheid daarin openbaard als een God van het goede en van het leven.

De besturen van de FDNSC en MSC wensen je een mooi en zinvol H. Hartfeest toe.
Theo te Wierik, msc

Leave a comment