In memoriam Broeder Chris van Berlo

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Broeder Chris van Berlo

Geboren 2 augustus 1931

Geprofest 17 oktober 1957

Overleden 15 juni 2022 te Tilburg

Begraven 18 juni 2022 op het kerkhof aan de Bredaseweg.

Chris werd in Keldonk geboren op 2 augustus 1931. Op 17 oktober 1957 deed hij zijn Eerste Professie in Stein. Op 17 oktober 1963 volgde zijn Eeuwige Professie in Tilburg.
Het grootste deel van zijn kloosterleven heeft Chris gewerkt in de tuin en op de boerderij in Stein, Tilburg, Brummen en opnieuw in Tilburg. In 2009 volgde de verhuizing naar Notre Dame (Tilburg) waar hij lid werd van de communiteit St. Oloflaan. In 2013 bleek hij meer zorg nodig te hebben en verhuisde hij, intern, naar de communiteit Una Sancta en in 2016 werd hij opgenomen op de afdeling Emmaüs.
Op zondag 12 juni 2022 kwamen familie en medebroeders rond zijn bed samen en mocht hij de ziekenzalving ontvangen.
Op 15 juni 2022 overleed hij in Notre Dame (Emmaüs) te midden van de zusters, medebroeders, medebewoners en allen die hem met liefde verzorgd hebben. Op 18 juni hebben wij in de kapel van Notre Dame afscheid van Chris genomen en is zijn lichaam begraven op het kloosterkerkhof van de MSC aan de Bredaseweg 204 in Tilburg.

Chris was geen man om aan activiteiten buiten het klooster deel te nemen of om zich aan te sluiten bij (landelijke) organisaties. Veel liever ging hij alleen op weg en liet hij zien hoe in zijn ogen een echte religieus zou moeten zijn door voorop te lopen wanneer het gaat om de zorg voor moeder aarde. In zijn laatste levensjaren, voordat het echt niet meer ging, heeft hij in Tilburg, zoals steeds meer inwoners doen, veel zwerfafval opgeruimd.
Voor deze periode heeft hij in onze kloostertuinen de grond bewerkt en gezorgd voor gezonde groenten en fruit op tafel. Hij had de zorg voor de boerderij in Stein, Brummen en Tilburg waarvan de opbrengst vooral gebruikt werd voor de eigen kloostergemeenschap.

Maar Chris was op de eerste plaats religieus. Je kon hem voorheen altijd tussen de medebroeders in de kapel vinden en in Notre Dame zagen de medebroeders en de zusters hem dikwijls, in het donker, alleen in de kapel. Vaak sprak hij tegenover medebroeders en zusters zijn twijfel uit ‘of alles wel goed zou komen’.

Wij allen, zijn dierbare familie, medebroeders en zusters, zijn er van overtuigd dat het met Chris goed is gekomen. Dat God hem van ons heeft overgenomen en Chris heeft thuis gebracht in het grote licht, samen met allen die ons dierbaar zijn en allen die ons zijn voorgegaan.

Hartelijk dank voor uw belangstelling bij het afscheid van Chris.
Dank, speciaal aan allen die Chris verzorgd hebben in zijn laatste levensperiode.

De familie en medebroeders

Leave a comment