In memoriam broeder Wim Verhoeven

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Broeder Wim Verhoeven

Geboren op 21 december 1930 in Tilburg

Eerste professie 19 maart 1953

Overleden 18 februari 2017 in Tilburg

“De goedheid en mensenliefde van God
is op aarde verschenen”
Titus 3,4

Meer dan 45 jaar verbleef Wim in Arnhem. Een bijzonder vruchtbare en waardevolle periode van zijn gelovige levensinstelling en arbeidzame inzet. Allereerst het administratieve werk van Wim voor de opbouw van het Dekenaat van de kerk in Arnhem. Als teken van erkentelijkheid en waardering ontving Wim via dit Dekenaat de pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et Ponti ce.

Meer dan dertig jaar bracht Wim in het St. Elisabeth- ziekenhuis op zondag de H. Communie naar de zieken. Hij deed dit vanuit zijn diep geloven en overtuiging in de kracht van deze liefdesgave van Jezus voor ons mensen, speciaal voor deze mensen in hun kwetsbare en dikwijls levensbedreigende situatie.

Vol devotie, maar ook op een warme menselijke wijze met een vriendelijk woord en welgemeende schouderklop.

En dan, samen met zijn dierbare medebroeder en vriend, Gerard van den Bosch, vertegenwoordigden zij beiden, het uitnodigend en hartelijk gelaat als portier van het klooster in de Tooropstraat voor elke mens die aanbelde. Wim speciaal voor de avond- en soms ook wel nachtelijke bezoekers, die niet altijd even gemakkelijk waren. Daarbij zorgden zij tweeën ervoor dat alles er in huis ordentelijk en gastvrij bijstond.

Daarna, in 2000, vertrok Wim naar Huize Notre Dame in Tilburg en de laatste drie jaar op de zorgafdeling Una Sancta.

Dagelijks zag je hem met zijn rollator rondlopen naar de computer of Communiteit van zijn medebroeders. Het laatste half jaar werd getekend door onderzoeken en behandelingen van doktoren. Dit werd een zware worsteling, die maar niet leek op te houden.

Het was wonderlijk toen op een gegeven moment in Wim een diepe berusting en vertrouwvolle overgave opbloeide en de reis naar Boven voor Wim zich opende.

Wim, goede reis en… wel Thuis!