In memoriam pater Frans Vennix

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Pater Frans Vennix

Geboren 21 oktober 1936 te Tilburg

Professie 21 september 1957

Priesterwijding 2 september 1962

Overleden te Tilburg op 24 november 2017

Pater Frans Vennix msc werd in Tilburg geboren op 21 oktober 1936, als oudste in een gezin van zeven kinderen. Hij doorliep de hele opleiding van de Missionarissen van het heilig Hart, van kleinseminarie tot en met de theologiestudie. Zijn eerste religieuze professie deed hij in Berg en Dal op 21 september 1957. Zijn priesterwijding ontving hij te Stein op 2 september 1962. Tijdens zijn opleiding vielen zijn muzikale talent en zijn mooie stem op. Hij werd daarom verkozen tot voorzanger en dirigent.

Na zijn pastorale jaar in Arnhem vertrok Frans naar Indonesië, naar de Molukken, waar hij een twintigtal jaren gewerkt heeft als leraar Engels en als parochiepastor. In 1985 kwam hij terug naar Nederland. In Indonesië was hij niet meer zo hard nodig en in Nederland begon het priestertekort zich al aan te dienen, maar ook problemen met zijn rug speelden een rol.

Frans kwam terecht in het ziekenhuispastoraat, eerst in Geleen en toen in Brunssum. Hij heeft dit werk met graagte gedaan: het contact met de patiënten en hun familie en vooral ook de vieringen in de kapel waar hij veel aandacht aan besteedde.

Hij moest met dit werk ophouden toen hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, maar gelukkig vond hij een nieuwe woon- en werkplek bij de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua te Asten. Toen het hem daar moeilijk ging vallen om nog de vieringen te verzorgen kwam hij tijdelijk naar Sittard en uiteindelijk naar Tilburg. In Notre Dame heeft hij op verschillende plekken gewoond, naargelang de zorg en aandacht die hij nodig had.

Frans sloot zijn leven mooi af, met vieringen: zijn zestigjarig professiefeest op 21 september van dit jaar, samen met de andere jubilarissen van de MSC en zijn 81ste verjaardag op 21 oktober, samen met zijn familie. We hopen en bidden dat er nu voor hem aan vieringen geen gebrek meer zal zijn. Frans overleed onverwacht snel in Tilburg op 24 november 2017 en is op 30 november begraven op het kerkhof van het voormalige MSC Missiehuis te Tilburg, waar hij rust te midden van zijn medebroeders.