In memoriam pater Harrie van Engelen

“Ik ben de goede herder.
ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor de schapen.”
Johannes 10, 14-15

Pater Harrie van Engelen
Missionaris van het heilig Hart
Geboren: Gilze – Rijen, 21 maart 1924 (Henricus, Gerardus)
Religieuze professie: 21 september 1944
Priesterwijding: 11 september 1949
Overleden: Tilburg, 2 februari 2023
Harrie heeft een lang leven mogen leiden, niet minder dan 98 jaar, niet zo lang als zijn vader die de honderd heeft gehaald, zoals hij vaak vertelde. Van zijn lange leven heeft Harrie 55 jaar in de Filippijnen doorgebracht, in verschillende functies: onderwijs, bestuurlijk, financieel, pastoraal. Hij was tot elk goed werk bereid. Het waren zijn slechte ogen die hem dwongen naar Nederland terug te keren: hij wilde zijn Filippijnse medebroeders niet tot last zijn. Misschien omdat het zijn bewuste keuze was, verliep zijn terugkeer naar Nederland, na al die jaren overzee, vlotjes en zonder problemen. Harrie was een tevreden mens en dat zei hij ook.
We wensen hem veel meer dan tevredenheid toe: een zaligheid zonder einde.