In memoriam pater Henk Tolboom

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Pater Henk Tolboom

Geboren 30 oktober 1937 te Hooglanderveen

Professie 21 september 1958

Priesterwijding 1 september 1963

Overleden te Amersfoort op 2 oktober 2017

Henk Tolboom werd op 30 oktober 1937 in Hooglanderveen geboren. Het noviciaat deed hij in Berg en Dal, waar hij zijn professie op 21 september 1958 deed. Zijn priesterwijding vond plaats op 1 september 1963 in Stein.

In 1965 werd hij als missionaris uitgezonden naar de Fillipijnen, waar hij 9 jaar als pastor werkzaam is geweest. Hij heeft de meeste jaren lesgegeven aan de Chevalier School in Angeles City. Daarna werkte hij een korte tijd in een parochie in Sant José. In 1974 keerde hij voorgoed terug naar Nederland.

Vervolgens werkte hij 4 jaar als parochiepastor in Sittard en daarna nog 15 jaar als rector in Zorgcentrum St. Jozefzorg in Tilburg. Daar werkte hij onder andere samen met een aantal zusters van de FDNSC.

Een laatste prachtige periode van 18 jaar was Henk pastoor in Overloon, Stevensbeek en Westerbeek. Waar hij het als zijn taak zag de gemeenschap voor te bereiden op een ‘priesterloos’ tijdperk: “de parochie is draagster van het pastoraat”. Dat heeft hij heel goed gedaan. De parochie heeft jarenlang goed en met creativiteit zelf de spirit erin gehouden toen Henk ongeveer 7 jaar geleden afscheid nam en dichterbij zijn familie in Amersfoort ging wonen.

In 2011 nam hij daar afscheid en kreeg de gemeentelijke onderscheiding de Boxmeerse Bok aangeboden voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving van onder andere Overloon op zowel sociaal, maatschappelijk als cultureel gebied.

Henk had een zeer kritische houding naar de katholieke kerk. Hij had moeite met de instelling van de kerk, waarin te veel macht aan opgelegde uniformiteit wordt toegekend. Zijn werk werd na hem door andere pastores aan de kant geschoven.

De laatste jaren bracht Henk door in Amersfoort, dicht bij zijn familie. Ook verleende hij nog de nodige liturgische assistentie. Slechts enkele maanden voor zijn overlijden werd hij getroffen door een fatale ziekte. Hij heeft zijn uitvaartdienst geredigeerd, in alle rust, vertrouwen en vooral dankbaarheid. Geen angst, ook niet in de laatste pijnlijke fase van zijn leven. Hij overleed op 2 oktober 2017.