In memoriam pater Jan Bovenmars

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Pater Jan Bovenmars

Geboren op 1 december 1923 in Dalfsen

Eerste professie 1944

Priesterwijding 11 september 1949

Overleden te Tilburg op 12 december 2017

Jan werd geboren in Dalfsen op 1 december 1923. In 1937 begon hij zijn opleiding bij de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC). Zijn eerste professie deed hij in 1944 in de schuilkelder van het noviciaat in Berg en Dal. In 1949, op 11 september, werd hij priester gewijd in Stein.

Jan heeft zich op vele wijzen verdienstelijk gemaakt op vele plekken in de wereld: Filippijnen, Papua New Guinea, Australië en Rome. Als theoloog en overste was hij nauw betrokken bij de vorming van jonge religieuzen en priesters. Jan was iemand met inhoud, geen bevlogen spreker, maar hij had een goede pen en was altijd de moeite waard om te lezen.

Zijn laatste periode in Rome was bijzonder vruchtbaar. Jan verdiepte zich, met al zijn gedegenheid, in de spiritualiteit van de Missionarissen van het Heilig Hart. Hij maakte oorspronkelijke teksten toegankelijk voor hedendaagse lezers, een enorm werk dat hij alleen maar kon volbrengen omdat hij er zelf in geloofde en er uit leefde. Allen die de stichter, pater Jules Chevalier, in ere houden zijn er hem dankbaar voor.

In 2002 kwam Jan terug naar Nederland. Ook hier werd zijn kundigheid en vasthoudendheid op waarde geschat. Hij speelde een grote rol bij het klaarmaken van het Nederlandse MSC-archief voor overbrenging naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Na het geheugen van de Nederlandse MSC veilig gesteld te hebben, begon Jan zelf aan vergeetachtigheid te lijden, maar niet zo erg dat hij zijn eigen verjaardag vergat. Integendeel, hij leefde toe naar zijn 94ste verjaardag op 1 december en heeft die blij en in volle tevredenheid gevierd. Daarna ging het bergafwaarts met hem en op 12 december, vroeg in de morgen is pater Jan Bovenmars rustig overleden.