In memoriam Pater Jan van Goozen

Overlijdensbericht van pater Jan (Johannes) van Goozen msc.

Overlijdensbericht van pater Jan (Johannes) van Goozen msc.

Vanmorgen (zondag) vernam ik in de Notre Dame dat pater Jan van Goozen msc is overleden.
Er gingen al langer geruchten dat de gezondheid van Jan hard achteruit ging. Toen Jan van Goozen nog in zijn eigen huisje in Bergen op Zoom verbleef, werd hij goed bijgestaan -mantelzorg- door mevrouw Betsie Klein die hem ook in zijn nieuwe woonplaats (Woonzorgcentrum de Beukenhorst) in Putte bij Breda aan de grens met België zorgzaam ter zijde stond.
Omdat er al een rouwkaart voorhanden is, neem ik hier de tekst nu maar gewoon van over:

Ga nu snel naar mijn leerlingen en zeg hen:
“Hij is opgestaan uit de dood”.
Uit de Paasliturgie ; Mattheus 28,7.

                         Na ruim 94 jaar is
                      Pater Jan van Goozen
                            Johannes
                    Missionaris van het heilig Hart
                  teruggekeerd naar zijn en onze God.

Jan werd in Middelburg geboren op 23 februari 1929. Op 21 september 1954 deed hij zijn Eerste Professie in Berg en Dal. Op 21 september 1957 volgde zijn Eeuwige Professie in Stein.
Op 4 september 1960 werd hij in Stein tot priester gewijd.

Jan heeft, na zijn priesterwijding, in Arnhem gewerkt in het Una Sancta werk waarna de benoeming volgde als leraar godsdienst en maatschappijleer aan de MMS van het Montfortcollege. Daarna was hij 25 jaar pastoor waarvan 15 jaar in Oude Tonge en 10 jaar in Zevenhoven.
Na zijn pastoraatsjaren verhuisde hij, na een kort verblijf in Amsterdam , naar Bergen op Zoom. Uiteindelijk bleek opname in het Woonzorgcentrum de Beukenhorst in Putte noodzakelijk. In dit zorgcentrum overleed hij op 14 april 2023 (in de week na Pasen!).

We hebben op woensdag 19 april om 10.30 uur afscheid van hem genomen in de kapel van Notre Dame, St. Oloflaan 1, Tilburg. Op verzoek van Jan is er geen afscheid vooraf aan de uitvaartdienst.

Na de uitvaartdienst is zijn lichaam begraven bij de medebroeders op het kerkhof aan de Bredaseweg 204.
We hopen dat u in deze dagen met ons God wil danken voor het mooie leven van Jan.

——————————————————————————————————————————————————————————-

We kennen Jan als een heel bijzondere en aimabele mens. Hij hield van humor en was in gezelschap vaak een bindende en onderhoudende persoonlijkheid, kon contact maken met wie dan ook. Hij had ook zijn eigen mening en was daarbij heel overtuigend. Dat kwam hem goed te pas in het Una Sancta werk -een jaar in Arnhem en zes jaar in Rotterdam- maar ook als leraar en als parochiepastoor in het bisdom Rotterdam: op de Zuid Hollandse eilanden en in Zevenhoven.
Jan, in Middelburg geboren, kwam uit een protestants gezin, maar koos er zelf overtuigend voor katholiek te willen worden. Zijn ouders hadden een café en mede daarom was hij al gewend met allerlei soorten mensen om te gaan. Hij bezat veel talenten -met woord, zang en toneel- en was hierdoor in zijn grootseminarie opleidingstijd een belangrijke deelgenoot van de bekende “Zingende Paters/Fraters van Stein”.
Op latere leeftijd stelde hij zich nog beschikbaar als reisleider en dat werk deed hij uiteraard graag. Het gaf hem een ruime blik en nog meer mensenkennis. Ook op straat en in zijn buurt was hij heel aanspreekbaar en schuwde het niet in discussie te gaan met bijvoorbeeld mensen die daar een ‘ander geloof’ verkondigden. Toen het alleen wonen in de Pater Dehonlaan in Bergen op Zoom te moeilijk werd, omdat zowel zijn gehoor- als gezichtsvermogen hem meer en meer in de steek lieten, verhuisde hij naar Putte (Noord-Brabant) om beter verzorgd te kunnen worden en daar is hij in alle rust terug gegaan naar het huis van de Vader, die hij levenslang hier op aarde gediend heeft en door wie hij beslist hartelijk ontvangen zal worden!
Laten we hem in ons gebed tot de Verrezen Heer bijzonder aanbevelen,