In memoriam pater Pie Lochs

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Pater Pie Lochs

Geboren 10 januari 1941 te Stein

Eerste professie 21 september 1960

Priesterwijding 16 juli 1966

Overleden te Tilburg op 8 april 2020

Op 13 oktober 1967 vertrok hij naar Brazilië, waar hij in het pastoraat werkzaam was. Op 29 september 2015 keerde hij naar Nederland terug waarna hij zijn intrek nam in het klooster Notre Dame.

Pie was het vijfde kind in het gezin Lochs met acht kinderen. Vader was mijnwerker. Pie heeft van jongs af aangeleerd om te delen met anderen en daarbij iets van hemzelf te geven. Tijdens deze periode kwamen er regelmatig MSC’ers, waaronder pater Vermin, bij hem thuis en op school langs. Hij luisterde graag naar hun verhalen en dacht: “Zo wil ik ook missionaris zijn.” Hij voltooide zijn studie en vertrok, een jaar na de priesterwijding, naar Brazilië, naar Belo Horizonte waar hij 48 jaar lang in het pastoraat heeft gewerkt.

Misschien hebben zijn ouders in het begin gedacht dat hij beter de technische school kon volgen, maar Pie wilde naar het seminarie in het grote missiehuis van de MSC in zijn geboorteplaats Stein. Pie ging, met hulp van de kapelaan, daarom eerst naar het kleinseminarie in Tilburg waar ook een broer van hem studeerde. Zijn interesse in de techniek behield hij.

De dag van de priesterwijding was onvergetelijk maar zeker ook het moment dat de boot vanuit Hoek van Holland vertrok naar Brazilië. Graag was hij in Brazilië gebleven maar zijn geestelijke gesteldheid ging snel achteruit en hij moest in 2015 het besluit nemen om voorgoed naar Nederland terug te keren.

Samen met Fons Meijers heeft hij zijn 50-jarig priesterfeest op 17 juli 2016 in Stein gevierd. Voor beiden was het de dag ervoor 50 jaar geleden dat zij in de kapel van het Missiehuis in Stein tot priester waren gewijd. Er was een drukbezochte eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Stein. Daarna ging het verder achteruit met zijn gezondheid.

Op 8 april 2020 is Pie te midden van zijn medebroeders overleden. Hij werd op 14 april na een besloten uitvaartdienst in de kapel van Notre Dame begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof van het Missiehuis aan de Bredaseweg.