In memoriam pater Ton Scheer

“Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood”


In de Kersttijd heeft
Em. prof. dr. Ton Scheer
vol vertrouwen zijn leven uit handen gegeven.


Kampen 3-11-1934 Oisterwijk 27-12-2022


Als lid van de Congregatie van MSC deed Ton in 1957 zijn Eeuwige Gelofte in Stein, werd er
Priester gewijd in 1959. Wetenschappelijk studies: theologie en liturgiewetenschappen
volgden in Rome en Parijs van 1962 tot 1966.
Binnen de gebaande paden van het klooster heeft Ton zijn eigen koers bepaald.
Een man van het beeld, van rituelen en symbolen. Als dogmatisch theoloog en liturgist heeft
hij tal van studenten in Tilburg en Nijmegen opgeleid voor hun pastorale taak.
Naast oprichter van het Instituut voor Oosters Christendom en voorzitter tot 2000, was hij
bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Binnen het kerkelijk veld was hij
jarenlang weekendvoorganger in de Levenskerk Oisterwijk en Laurentiuskerk Rosmalen en
inspireerde hij geloofsgenoten in de vele gespreksgroepen en landelijke commissies.
Met zijn relativerende levenshouding en scherpe blik wist hij de gescheiden werelden van
geloof en weten te verbinden en verstaanbaar te maken voor moderne mensen.
We zijn verdrietig en dankbaar, vooral om wie hij was: bescheiden, betrokken en trouw.