Jubileum Hans Kwakman msc 2023

25 jaar lang heb ik studenten begeleid en colleges gegeven aan het Groot Seminarie van de bisdommen Manado en Ambon in Indonesië, waar ook MSC studenten colleges volgen. Mijn hoofdvak was theologie, maar vanwege het beperkt aantal stafleden namen wij vaak elkaars vakken over. Daarnaast denk ik dankbaar terug aan activiteiten buiten het Seminarie, zoals weekendparochiewerk en de begeleiding van religieuzen. Tijdens mijn eerste verlof in Nederland zette 3 maanden Klinisch Pastorale Vorming mij ook op een ander spoor, hetgeen onder meer leidde tot weekeinden voor echtparen in de ‘Marriage Encounter’ beweging.
In die jaren maakten wij in Indonesië ook kennis met de Spiritualiteit van het Hart, bij ons ingeleid door P. Dennis Murphy MSC, zg, lid van het Generaal Bestuur – een Spiritualiteit, die me nog steeds sterk aanspreekt. Na 7 jaar overste van de Indonesische MSC Provincie te zijn geweest, kreeg ik de kans om me in de USA te verdiepen in Spiritualiteit en Geestelijke Begeleiding, als voorbereiding op mijn werk als lid van het Cor Novum Team – een team dat zich in Issoudun en elders in de wereld inzette voor de voortgezette vorming in de Spiritualiteit van het Hart volgens het charisma van Jules Chevalier. Tot voor kort was ik als Geestelijke Begeleider ook betrokken bij de Internationale Chevalier lekenbeweging.
Ook nu, na 60 jaar priester-MSC, brengt de Spiritualiteit van het Hart nog steeds samenhang in mijn leven. Deze spiritualiteit maakt mij namelijk bewust van de aanwezigheid van Gods Geest, vrucht van Gods Hart en van het Hart van Jezus Christus, in heel de schepping. Gods Geest is aan het werk in mijn eigen hart, maar ook in het hart van de evolutie en de samenleving, van Kerk en cultuur. Ik geloof dat Gods Geest schoonheid, waarheid, liefde en gerechtigheid voortbrengt in het hart van natuur en kunst, zorg en vorming, wetenschap en techniek, sport en spel, religie en familie, terwijl ook de vele goede gaven van het leven in gemeenschap vrucht zijn van Gods Geest.
Nu, na 60 jaar Priester MSC, zeg ik dan ook van harte, met de schrijver van 1 Timotheüs: “Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en mij heeft toevertrouwd hem te dienen” (1:2) in de Chevalier-familie.

Comments: 1

Comments are closed.