Jubileum Jan van der Zandt msc 2023

2023 msc 50

Jan van der Zandt
Dagprogramma 1964 Uit:60 jaar geleden
De overgang van het noviciaat naar het junioraat is qua dagindeling niet zo groot. Ook hier mediteren we in de morgen in de grote kapel en er is ruim tijd voor het bijwonen van de Eucharistie. Er zijn ge¬bedsmomenten voor het middageten en een half uur voor het avondeten. Na het avondeten bidden we het Rozenkransgebed en houden we een geestelijke lezing terwijl de aardappelen worden geschild en de groente wordt schoongemaakt. Het gezamenlijk gebed en het geestelijk leven heeft een bijzon¬dere plaats in het dagelijks leven. De broeders wassen af en verzorgen de refters voor en na de maal¬tijden. Een overvol programma, elke dag weer. Het is een altijddurende afwisseling van gebed, werk, gemeenschappelijk werk, recreatie en nachtrust. Deze wisselingen brengen ook een wisseling van kle¬ding met zich mee. Een broeders die op de boerderij werkt, kleedt zich wel acht keer per dag om. Binnenshuis wordt door iedereen de toog gedragen.

Dagprogramma 2023
Vanaf zeven uur in de morgen tot vier uur in de middag ligt mijn werk als waarnemend landelijk pastor voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma op het bureau in ‘s-Hertogenbosch of daar buiten. Het buitenwerk kan minder aan deze tijd gebonden zijn. Vanaf zes uur tot acht uur dertig ’s-avonds is het tijd voor gebed, meditatie, lezen en studeren. Er dienen soms telefoontjes plaats te vinden vanwege de werkzaamheden overdag.

Comments: 2

Comments are closed.