Jubileum Pater Jan van de Made 2022

Jan van de Made

65 jaar geprofest
60 jaar priester

‘Als MSC’er, geholpen door onze spiritualiteit, heb ik mogen proberen hart te hebben voor de zaak, hart voor mensen, zoals Hij!

Jan groeide op in Galder op de grens met het Belgische Meerseldreef. Zijn moeder was een dochter van de boswachter van het Mastbos in Breda maar haar “roots” lagen in Friesland.
Zijn vader volgde zijn vader op als onderwijzer in Ulvenhout.

Jan kwam uit een door en door katholieke familie. Hij had twee ooms die resp. missionaris waren in Indonesië en Brazilië en twee tantes die missionaris waren in Indonesië en op het eiland St. Kitts in de Caribische zee. De broer van Jan, Kees, zou hem volgen naar de MSC en ook missionaris worden in Indonesië. Helaas moest Kees voortijdig terugkeren vanwege een levensbedreigende ziekte waaraan hij uiteindelijk is overleden.
Jan werd eveneens missionaris in Indonesië (Molukken en Jakarta) maar werd later ook gevraagd naar de Fiji in de Pacific.
Uiteindelijk kwam hij, na jaren van grote inzet ‘voor het pastoraat van de presentie’, zoals hij het enkele jaren geleden formuleerde, naar Nederland terug. Net geland op de luchthaven Schiphol en even thuis bij zijn zus en zwager, werd hij opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verhuisde hij naar Notre Dame waar hij nu woont op de afdeling Bethanië, samen met de andere medebroeders en zusters. Jan heeft zich nooit zo uitdrukkelijk uitgesproken maar de overgang van een actief leven naar ziek worden en je moeten overgeven aan de zorg van anderen, moet ook hem zwaar gevallen zijn. Maar Jan klaagt niet. Integendeel: wie nu met hem in gesprek gaat ontmoet een hele rustige en belangstellende medebroeder die blij is dat je even langs komt. Onlangs was hij bij iedere zitting van het Provinciaal Kapittel aanwezig en had daarvoor nog grote interesse zoals hij interesse heeft in veel wat te maken heeft met ons leven als MSC er binnen de Kerk van nu!