Jubileum Pater Jan van der Zandt 2022

Ter herinnering aan mijn professie in de congregatie van de MSC.
Op 1 mei 2022 was het 60 jaar geleden dat ik in de kapel van het missiehuis van Stein mijn professie heb gedaan in het religieuze leven van de broeders van de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart.
Ter gelegenheid van dit jubileum heb ik een boekje samengesteld met de titel: ’60 jaar geleden: Missionaris van het Heilig Hart in religieus Nederland.’
De inhoud van dit boekje gaat over mijn drie eerste jaren in het religieuze leven van de broeders. De beschrijvingen zijn ingedeeld in drie periodes: het verblijf in het noviciaat in Stein, in het junioraat in Tilburg en dan de eerste benoeming voor Stein tot de hernieuwing van de geloften in 1965. In de bijlage een overzicht van data en gebeurtenissen van voor de professie van 1962 en een overzicht van mijn verdere opleiding na de hernieuwing van de gelofte in 1965.
Het initiatief tot het schrijven van dit boekje neem ik omdat het klooster jubileum daar een goede aanleiding toe geeft. Het maakt mij nieuwsgierig naar de begintijd. Door de aantekeningen en het dagboek van toen te activeren herbeleef ik die periode. Herinneringen, beelden en gevoelens worden opgeroepen. Het laat me kijken in mijn verleden en het vergelijken met het heden. Het geeft me meer inzicht in het geheel van die 60 jaren dat ik een religieuze ben in de congregatie van de missionaris van het heilig Hart, MSC. MSC staat voor Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu.
Er zijn weinig foto’s gemaakt van de concrete gebeurtenissen in deze drie jaar. Het boekje wordt daarom geïllustreerd met algemene foto’s van die tijd en sfeerfoto’s van het missiehuis van Tilburg en het landgoed Stein dat nu geen klooster meer is.
Dank aan Nita van Bergen van KNR voor de tekstverwerking en de redactiewerkzaamheden, Antoon Egging die correctiewerk deed, Gerrit te Wierik en Ben Bergen die informatie uit het archief van de MSC aanreikten en broeder Jan Klein Overmeen, broeder van de congregatie van onze Lieve Vrouw van Lourdes en medewerker van het PWN, voor het vormgeven van het boekje.
Het boekje kunt u bestellen bij Jan van der Zandt Emmaplein 19 c 5211 VZ te ’s-Hertogenbosch. Prijs 15,00 euro. De opbrengt van het boekje is bestemd voor de herstelkosten van de waardigheid van een uitgesloten Romagezin door een Nederlandse gemeente.
Jan van der Zandt m.s.c.
Landelijk pastor van het pastoraat woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.