Omgaan met beperkingen

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Er is geen mens of er zit een ‘maar’ aan! – “Hij is best een aardige kerel, maar als hij eenmaal op z’n praatstoel zit, dan ben je voorlopig nog niet thuis!” Of “zij is best een aardige vrouw, maar ze denkt nog steeds dat ze … “ De rest mag u zelf invullen. (Ik kijk wel uit!).

Ook dingen hebben een ‘maar’. “Verleden jaar hadden we een prachtige zomer, maar het was wel heet!” Alles en iedereen heeft zijn beperking, niets is volmaakt. Dat wéten we natuurlijk best. Toch is niets zo moeilijk als omgaan met de beperktheid van dingen en mensen, mezelf incluis.

Verleden week zag ik The King’s Speech, een Britse film uit 2010 van regisseur Tom Hooper. De film won op het Filmfestival van Toronto de prestigieuze publieksprijs.

Albert George, die door vrienden en familieleden Bertie genoemd wordt, is de zoon van de Britse koning George V. Als prins moet hij weleens een toespraak houden, maar dat gaat hem moeilijk af omdat hij stottert. Zijn echtgenote, Elizabeth Bowes-Lyon, stuurt hem daarom naar de eigenzinnige spraakcoach Lionel Logue. Deze wordt al snel ook een soort psycholoog en vriend van Bertie, wiens zelfbeeld en zelfvertrouwen hij verbetert.

Na de dood van Alberts vader wordt deze opgevolgd door Alberts alleenstaande broer Eduard VIII. Minder dan een jaar later doet deze weer afstand van de troon omdat zijn aanstaande vrouw niet aanvaard wordt als koningin. Vervolgens wordt Albert de nieuwe koning, zeer tegen zijn zin, vooral omdat hij ondanks de behandeling nog steeds stottert. Hij neemt de naam George VI aan, omdat Albert te Duits klinkt.

Het is de periode waarin radio uitgroeit tot een massamedium. De Tweede Wereldoorlog staat op het punt uit te breken en de grote vijand Duitsland staat onder leiding van Adolf Hitler. De toespraken van deze demagoog staan in contrast met het gestotter van George VI. Dan komt het moment dat hij als koning een radiotoespraak houdt, die het Britse volk moet steunen en aanmoedigen, nadat Groot Brittannië de oorlog heeft verklaard aan Duitsland. De koning bereidt er zich op voor, samen met zijn spraakleraar Lionel.

Wanneer George VI uiteindelijk zijn toespraak houdt, doet hij dat goed maar niet perfect. “Dat laatste is niet erg”, zegt George, “dan horen ze tenminste dat ìk het ben”. Over ‘omgaan met beperkingen’ gesproken!