In memoriam Pater Sjeng Cuijpers

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

Geboren op 2 september 1927

Geprofest op 21 september 1951

Priester gewijd op 6 september 1953

Overleden op 16 februari 2022 te Tilburg

Sjeng werd geboren op 2 september 1927 in Heerlen en kreeg van zijn ouders de doopnamen Jan Guillaume Maria. Zijn vader was in dienst van de Staatsmijnen. Hij was het tweede kind en de oudste zoon in het gezin met 14 kinderen. Sjeng had al lang het verlangen om priester te worden. Omdat hij via een broer van pater Vliegen de MSC leerde kennen, ging hij op 6 september 1941 in Tilburg naar de Apostolische School. Vanwege de oorlogsomstandigheden, omdat de Duitsers het missiehuis in Tilburg als kazerne gebruikten, werd de opleiding van 1942 tot 1944 tijdelijk verplaatst naar Hilvarenbeek, in de schoenfabriek van de ouders van pater Jacobs. Na in Tilburg het kleinseminarie voltooid te hebben, begon hij op 21 augustus 1947 met zijn noviciaat in Berg en Dal en legde daar op 21 september 1948 voor het eerst zijn kloostergeloften af en was nu een MSC’er, een missionaris van het H. Hart. Zijn filosofische vorming kreeg hij op kasteel ‘Het Nijenhuis’ in Heino (Ov.).

Na twee jaar filosofie verhuisde Sjeng naar Stein voor de theologieopleiding die hierop aansloot. Hij deed daar op 21 september 1951 ook zijn eeuwige professie, ontving er zijn wijdingen met als bekroning de priesterwijding op 6 september 1953. Dan volgde nog een vijfde/pastoraal jaar in Arnhem (1954-1955).

Hij wilde graag als missionaris naar Java, maar de politieke situatie liet dat niet toe, daarom zou het Brazilië worden. Hij vertrok op 21 oktober 1955 per boot naar Rio de Janeiro, onze Braziliaanse regio, samen met twee medebroeders. Hij leerde zo goed mogelijk een paar wekenlang Portugees bij de zusters FDNSC , maar werd al spoedig als kapelaan in Muriae geplaatst. Via de gesprekken met schoolkinderen tijdens de catechismusles, leerde hij de taal steeds beter. Hij hielp in de parochie en was daarbij voorganger in kapellen van dorpen die nogal ver uiteen lagen en die hij daarom per motor moest bedienen. Later werkte Sjeng als pastoor in Campos ook daar ging hij dagenlang op tournee langs de vele kapellen voor het nodige pastorale werk. Sommige dorpen in de bergen waren alleen per muilezel te bereiken. Terug van vakantie in Nederland na zes jaar Brazilië, werd hij benoemd voor de stad Rio de Janeiro, ook daar gaf hij catechismusles op school en werkte in het huwelijkspastoraat. Samen met een echtpaar begon hij met gespreksgroepen voor echtparen. Met enkele groepen hield hij later, terug in Nederland, nog steeds contact. Via allerlei gespreksgroepen ontstond het z.g. ‘Spreekkamer Pastoraat’ waar veel mensen hun problemen aan pater Sjeng voorlegden. Dit werk, waarvoor hij zichzelf bijschoolde door veel boeken over psychologie te lezen, contacten maakte en cursussen gaf, heeft hij zo’n 30 jaar lang gedaan. Het begon bescheiden, maar groeide uit van 40 tot wel 50 uur per werkweek. Hij heeft zo veel mensen in moeilijke en kwetsbare omstandigheden kunnen helpen. Een mooie maar zware tijd, zei hij zelf.

Na ruim 65 jaar missiearbeid, op 2 juli 1993 keert hij voorgoed terug in Nederland en voegt zich bij de kring Stein. Van 5 december 1993 tot 1 januari 2007 is hij nog pastoor in Schin op Geul. De laatste jaren van zijn leven bracht pater Sjeng Cuijpers msc in Tilburg door op de verzorgingsafdeling van de Notre Dame. Beminnelijk en altijd vriendelijk, maar intussen wel lichamelijk verzwakt volgde hij nog altijd trouw de diensten in de kapel. Hij is nu op 94 jarige leeftijd in vrede van ons heengegaan. Zijn taak op aarde is volbracht. We bidden voor hem en zijn ervan overtuigd dat pater Sjeng in het andere, nieuwe leven dat hem nu gegeven is zich ook helemaal thuis voelt, in de nabijheid van de Liefdevolle Hemelse Vader voor wie hij zich zo overtuigend heeft ingezet en in wiens voetsporen hij heeft willen treden.


Pater Sjeng Cuijpers msc is woensdag 16 februari om 19.00 uur plaatselijke tijd rustig van ons heengegaan en hem zal donderdag 17 februari om 12.00 uur door de communiteit uitgeleide worden gedaan van de Notre Dame. De requiemmis voor pater Sjeng heeft maandagmiddag 21 februari 2022 om 14.00 uur plaatsgevonden in de kapel van de Notre Dame, Sint Oloflaan 1. (5037 EP Tilburg). Deze dienst was ook te volgen zijn via de livestream uitzending: www.kerkdienstgemist.nl (Noord-Brabant, Tilburg, Kapel Notre Dame).

Aansluitend op de kerkdienst is hij begraven op ons MSC kerkhof aan de Bredaseweg in Tilburg.

One comment

Leave a comment