In memoriam pater Jacques Janssen

MISSIONARIS VAN HET HEILIG HART

In dankbare herinnering aan pater Jacques Janssen

Geboren op 24 februari 1936 in Merselo-Venray

Eerste Professie op 21 september 1956 in Berg en Dal

Overleden op 28 november 2021 in Tilburg

Jacques vertrok op 19 oktober 1963 naar de Filippijnen waarvan hij op 17 mei 1970 voorgoed terugkeerde en zich aansloot bij de MSC Kring Tilburg – Binnenstad. Hij ging werken in het pastoraat in enkele parochies in Tilburg (’t Zand), Geldrop, Druten en Grave. In 2006 ging hij met emeritaat en ging hij wonen in Herpen. In 2018 kwam hij terug naar Tilburg om zich aan te sluiten bij zijn medebroeders in Zorgcentrum Notre Dame.

‘Tastend en zoekend gaat de mens Gods weg’.

Het zijn woorden van Jacques zelf die hij aanhaalde bij gelegenheid van zijn 65-jarig professiefeest en 60-jarig priesterfeest. Deze woorden waren hem heel dierbaar geworden naast heel veel teksten uit de Bijbel. Jacques was een zoeker, een denker en een diepgelovige mens. Het was niet voor niets dat hij koos, terug na zeven jaar werk in de Filipijnen, om zich in 1970 aan te sluiten bij de nieuw opgerichte MSC groep – Tilburg Binnenstad. Vooral met deze groep zocht hij naar nieuwe invulling van het religieus leven. De groep bestond uit medebroeders, andere religieuzen en religieus geïnspireerde mensen.

Jacques was ook een lezer naast zijn vele werk als pastor. Eenmaal met emeritaat, gaat hij Hebreeuws volgen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zelf schreef hij daarover: Ik leerde enkele hoofdstukken uit het boek Genesis lezen en vertalen. Hetzelfde deden we met de psalmen.

In de laatste periode bad hij iedere avond, met zijn klasgenoot en medebroeder, één van de psalmen die hem dierbaar waren. Het deed hem goed om zo samen te bidden.

Helaas was de gezondheid van Jacques al vele jaren niet optimaal. Op het eind van zijn leven zou nog een operatie volgen die hij niet meer wilde ondergaan. Tegen medebroeders en zijn meest naasten zei hij: ‘Ik wil het leven uit handen geven’.  Zo is Jacques op 28 november 2021 teruggekeerd naar zijn en onze God en naar al onze dierbaren .

One comment

Leave a comment