In memoriam pater Albert Smit

Albert Smit

Geboren 22 maart

Gelofte 21 september 1959

Priesterwijding 2 mei 1965

Overleden 11 augustus 2022 te Manado

                        OVERLIJDENSBERICHT

               Pater Albertus (Bernardus Gerardus Josephus) Smit,
                    missionaris van het Heilig Hart (MSC)
                       (geb. 1940 – overleden 2022)

Het ging al wat langere tijd niet goed met de gezondheid van pater Albert Smit en daarom is hij in de afgelopen tijd meerdere malen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Toch komt het overlijden altijd onverwacht.
Vandaag donderdag 11 augustus om 09.17 uur, plaatselijke tijd van Sulawesi Utara (Indonesië), overleed op 82-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Tomohon “Gunung Maria” onze medebroeder Albert Smit msc. Albert is geboren op 22 maart 1940 in Goor (Ov.) en hij komt uit een gezin met 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes. Albert is hiervan het oudste kind.
In 1952 gaat hij naar ons klein-seminarie, de apostolische school, in Driehuis-Velsen en voltooit daar in 1958 zijn middelbare schoolopleiding. Op 20 september 1958 begint hij aan het noviciaat in Berg en Dal, doet daar op 21 september 1959 zijn tijdelijke geloften en wordt hiermee lid van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart. Daarna vervolgt hij de opleiding om priester te worden. Van Berg en Dal gaat hij dan naar Brummen voor zijn tweejarige filosofische vorming en in 1961 sluit daar zijn theologische studie in Stein op aan. In Stein wordt hij door mgr. Moors, bisschop van Manado, tot diaken gewijd (30 aug. 1964) en op 2 mei 1965 zal mgr. Moors hem in Stein ook tot priester wijden. Van 1965 tot 1967 mag Albert verder studeren op de Katholieke Universiteit van Nijmegen als voorbereiding op zijn taak op het seminarie van van het bisdom Manado in Kakaskasan. Hij vertrekt hierna meteen naar Manado, in de Minahasa – Sulawesi Utara, en zal in 1967 op het seminarie van het bisdom Manado in Kakaskasan aangesteld worden als leraar latijn en hij blijft dat ruim 50 jaar lang tot 2018. Latijn was op het seminarie een belangrijk maar moeilijk leervak. Pater Albert was daarnaast ook in het pastorale zorg werkzaam: Van 1967 tot 1985 was hij de parochiepastor van Taratara en van 1985 tot 1987 in Tataaran. In 1988 kreeg hij een heel nieuwe verantwoordelijkheid. Naast zij leraarschap op het seminarie werd hij van 1988 tot 2006 ook rector van de zusters van Karmel in Kakaskasan. Terugblikkend kunnen we zeggen dat pater Albert Smit zich zeer gewetensvol toelegde op de vorming en opleiding van priesterstudenten op het “Seminari Menengah St. Fransiskus Xaverius” in Kakaskasan. Buiten de schooluren om stond hij altijd klaar om bij te springen en was ‘altijd bereid tot het goede’. Albert neemt zijn roeping als priester en kloosterling serieus en weet dat over te brengen op zijn seminaristen. Na 2018 is zijn taak vervuld, maar hij blijft ten dienste van het seminarie. Hij zorgt er o.a. voor dat de kapel van het seminarie vernieuwd kan worden. Ook, en dat niet op de laatste plaats, moet vermeld worden dat hij vanuit zijn liefde voor de Latijnse taal een Latijn-Indonesisch woordenboek heeft samengesteld dat een blijvende hulp zal zijn bij de studie der klassieke talen in Indonesië. Aan zo’n woordenboek ontbrak het daar nog. Zijn lijfspreuk geeft zijn motivatie als missionaris weer: “Caritas Christi Urget Nos”(de liefde van Christus dwingt ons).
We zijn ervan overtuigd dat hij door Onze vader in de Hemel hem vol liefde een waardige plaats heeft toebereid. Laten we hem in ons gebed blijven herdenken.

De gedachtenisviering voor Albert Smit zal gehouden worden op 17 september 2022 om 10.30 uur in de kapel van Notre Dame. Sint Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg.

Comments: 1

Comments are closed.