Paaswens

VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR EN MEDEWERKERS

We begonnen de veertigdagentijd op het moment dat Turkije de grens opende voor vluchtelingen die naar Europa willen. Opnieuw treft de wereld een humanitaire ramp.

Ogenschijnlijk lijkt het of regeringsleiders hun eigen belangen veilig willen stellen wat ten koste gaat van (weer) onschuldige mensen. Zelfs scholen en ziekenhuizen worden enkele honderden kilometers verderop ‘meegenomen’ in de ontruiming van bezet gebied. En dan breekt ook nog het Coronavirus uit. De wereldbevolking wordt opnieuw wakker geschud omdat ziekte en dood wel heel dichtbij komen. Voor miljoenen mensen is het elke dag nog Goede Vrijdag.

We weten het samen: het lijdensverhaal van Jezus is geen verhaal van lang geleden. Het is jammer dat veel mensen zijn levensverhaal niet kennen want anders zou al dit lijden niet of op veel kleinere schaal gebeuren. Je hoeft voor zijn levensverhaal niet eens volgeling – christen – te zijn om te ervaren dat Hij een geheel nieuwe visie op het leven liet zien, in woord en daad, wat eigenlijk zo gewoon en eenvoudig is: ‘hart hebben voor elkaar’, zonder onderscheid van persoon. In deze tijd willen we er graag aan toevoegen dat dit ‘hart hebben voor elkaar’ eveneens geldt voor ons omgaan met onze aarde welke ook enorm veel geweld wordt aangedaan.

‘En toch’… zeggen we dan! Er moet een ommekeer komen. Dit beseft ‘ieder mens van goede wil’ en dit wordt ons verteld op Paasmorgen. Lijden en dood zullen het laatste woord niet hebben. De meeste mensen willen omkeren en elkaar en onze aarde weer tot leven brengen.

Gelukkig zien veel mensen in dat dit nodig is. Kijk alleen eens naar alle spelers die meedoen aan ‘The Passion’ (om maar één voorbeeld te noemen) en de miljoenen die naar de uitzending kijken! Hier is meer aan de hand, ten goede!

De Heilige Dagen moeten herdacht en Pasen moet gevierd blijven worden om ons opnieuw bewust te worden dat God ons niet moe is en dat we elkaar en deze aarde niet moe mogen zijn.

ZALIG PAASFEEST VOOR ONS ALLEN!