Pater Kees Böhm

65 JAAR GEPROFEST

60 JAAR PRIESTER

Pater Kees Böhm

Age Quod Agis

Age quod agis… Gedurende 60 jaar – soms met vallen en opstaan – heb ik geprobeerd dit adagium waar te maken. Age quod agis: als ik me niet vergis stamt deze uitdrukking van St. Aloysius. De betekenis is: “Doe wat je doet” oftwel in gebruikelijk Nederlands: “Wat je doet, doe dat goed”. Zestig jaar priester, waarvan ruim 53 jaar hier in de  Molukken. Met name op die 53 jaar  mag ik met dank terugkijken. Iedereen heeft recht op een plaats waar hij zich thuis voelt; dat is dan voor mij de Molukken, met name Ambon. Ik woon hier op het Groot-Seminarie in Ambon/Poka, waar ik ook nog les mag geven aan de theologanten; ook op de ernaast gelegen catechisten-opleiding mag ik (nog) lesgeven en zelfs de kas beheren. In Ambon is een MSC-komuniteit, doch die is wat ver van hier verwijderd. Hier in Poka, in het Groot-Seminarie, ben ik alsnog lid van een komuniteit van seculiere priesters, waar ik me goed thuisvoel, o.a. omdat de meesten oud-leerlingen van me zijn.

Terugkijkend op de afgelopen 60 jaar, heb ik alle reden om dankbaar te zijn: dankbaar aan de Congregatie, die haar best heeft gedaan iets van me te maken, dankbaar aan mijn onvergetelijke ouders en zus en aan vele andere familieleden, confraters en kennissen, dankbaar aan de Heer, die ik oprecht probeer te dienen, en die me hiertoe de nodige tijd en een goede gezondheid gunt.

Ik ben de laatste Nederlandse missionaris hier, en ik hoop hier nog een paar jaar – tot het eind – nuttig te zijn, met name voor mijn vele collega’s in het priesterschap. Moge de Gever van alle Goeds ons allen verlenen dat wij Hem steeds trouw mogen dienen: In Te Domine speravi, non confundar in aeternum!