Pater Ton Zwart

50 JAAR PRIESTER

Pater Ton Zwart

Wat ik heel mijn leven gedaan heb is teksten bij elkaar zetten. Als ik iets gelezen had dat me interesseerde en dat ik goed gezegd vond, schreef of typte ik het op. Eerst op kaarten die ik op onderwerpen rangschikte in een kaartenbak. En naderhand toen ik mijn eerste computer kreeg was dit een mooie oefening om bestanden te creëren en in mappen te verwerken. Ik doe dit nog steeds.

Onderwerpen die me interesseren zijn veelal dezelfde gebleven. Ze liggen doorgaans in het verlengde van de studies die ik gevolgd heb. Dat is niet alleen filosofie, theologie en bijbel maar ook sociologie en economie. Daar is spiritualiteit en mystiek nog bijgekomen, onderbelichte onderwerpen uit de seminarietijd.

De verbanden tussen al die deelgebieden hadden mijn bijzondere aandacht, vooral de spanning tussen wetenschap en godsdienst.
Feiten zijn nooit de hele waarheid, ze moeten altijd geduid worden en dat kan vanuit heel verschillende perspectieven. Het opschrijven en uittikken van teksten maakt deel uit van mijn bezinningsproces. Het helpt me om pakkende teksten te onthouden en terug te vinden. In die zin is het een geestelijke oefening.

Het is geen meditatie of bidden en leidt er ook vaak niet toe. Het ligt op een minder verheven niveau: je loopt gevaar weg te zakken in het alledaagse, een routineleventje te gaan leiden, en dan kom je teksten tegen die het oppervlakkige overstijgen. Religieus hoeft het allemaal niet te zijn, als het maar de vanzelfsprekendheid van het gewone doorbreekt. Het moet net ietsje meer zijn en dat werkt al opbeurend.
Ik zou dan ook werkelijk in de problemen komen als door gespannenheid, oververmoeidheid of anderszins het ongewone van het gewone niet meer tot me doordringt.

Religieus leven is veel meer dan met teksten bezig zijn. Ik weet het: het is allereerst een persoonlijke relatie met de God die ons in Jezus Christus nabij is gekomen. Dat geloof ik ook echt, al beleef ik het lang niet altijd zo. Het is ermee zoals met de mensen om me heen: afstand en nabijheid wisselen elkaar af. Er is gemis wanneer ze er niet zijn, maar hun voortdurende aanwezigheid is ook een belasting. Het is goed om weg te zijn en ook weer goed om terug te komen.

Ik moet bekennen, dat het met Jezus Christus niet veel anders is. Hij hoort bij mijn leven en zoals dat met relaties gaat zit daar ontwikkeling in. Jezus blijft mij verwonderen en boeien. Ik verbeeld me niet dat ik met al zijn levenskeuzes mee kan gaan: iedereen is welkom, geen misstap die niet vergeven kan worden, radicale geweldloosheid. Het zijn allemaal zaken die diep insnijden in je leven, als je ze serieus neemt.Voor hem leidden ze uiteindelijk tot zijn dood aan het kruis en zijn volgelingen beloofde hij niet veel beters! Redenen genoeg om afstand te bewaren, toch wil ik hem niet missen. Is hij het centrum van mijn religieus en priesterleven? Dat durf ik niet te beweren. Wel wil ik op mijn betere momenten dat hij de spil van mijn leven was. Maar zoals dat in een relatie gaat, ben ik niet de enige die daar iets over te zeggen heeft.