Pinksteren

PROVINCIAAL BESTUUR

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Dat ik u horen mag, met hart en ziel.

Huub Oosterhuis

703 vrouwen en mannen, de meesten van hen nog geen 30 jaar, vertrokken in de loop van de jaren vanuit onze voormalige prachtige gotische kapel aan de Bredaseweg naar de missies in Indonesië, Filippijnen en Brazilië. (Het totale aantal is nóg groter!)
Drie grote missiegebieden die intussen geheel zelfstandig zijn.
De Indonesische Provincie van ons: de Missionarissen van het H. Hart, is momenteel veruit de grootste provincie van de 53 landen waarin onze congregatie werkt.

703 Zusters, paters, broeders vertrokken zoals Jezus in het evangelie zegt: ‘Gaat uit en verkondigt het evangelie tot aan de uiteinden der aarde’.
Ze gingen met vele duizenden andere Nederlandse missionarissen in de loop van vele jaren.
Anderen bleven, vaak noodgedwongen omdat het werk hier ook door moest gaan, in eigen land. Zij en medebroeders die in andere landen gewerkt hebben waren en zijn niet minder ‘missionaris’.
Het maakte niet uit van welke congregatie of orde je was.
Allemaal jonge mensen met het hart op de goede plek en allemaal met een thuisfront van ouders, broers en zussen met eveneens het hart op de goede plaats.

We waren trots en we zijn trots om wat al die vrouwen en mannen, ver van huis, en vaak in zeer moeilijke omstandigheden, tot stand gebracht hebben.
Nu zijn de rollen omgekeerd. Ruim 100, veelal jonge religieuzen, zijn vanuit diverse landen naar ons land gekomen om ons te helpen en om in onze multiculturele samenleving de stem van God, van Jezus, te laten horen vanuit hun ervaringen en hun enthousiasme.
We zijn blij met al deze jonge mensen en we hopen van harte dat de woorden van Huub Oosterhuis waar mogen worden. Dat zij hier graag bij ons aanwezig willen zijn en dat zij ons nieuwe woorden aanreiken…dat zij een nieuwe taal gaan spreken… maar ook dat zíj gehoord mogen worden door de velen in onze samenleving.
Dat wij naar elkaar willen luisteren ‘met hart en ziel’.

Onze huidige samenleving lijkt steeds meer van God af te dwalen. Onze Kerkgemeenschap maakt moeilijke tijden mee en niet alleen vanwege de Coronapandemie.
Daarom is het Pinksterfeest voor ons, christenen, nu extra belangrijk om dit samen te vieren en om stil te staan bij de woorden van Huub Oosterhuis: dat God ook hier en nu aanwezig is en ons woorden geeft opdat we met hart en ziel mogen en kunnen blijven geloven.

De meesten van ons, hier geboren, zijn oud. Het werk zit er voor het grootste deel op! Nu zijn we vooral nog een biddende gemeenschap en proberen we met elkaar het leven zo aangenaam mogelijk te laten zijn. We vertrouwen er op dat God, de Eeuwige, ons niet vergeten is. We vertrouwen op onze jonge mensen en op zoveel goodwill in onze samenleving waarin God óók aanwezig is.

We zingen wel ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’, maar God is al lang bezig. De Eeuwige is ‘hier aanwezig, woord ons gegeven’. Het is aan ons, met de hulp van Gods’ goede Geest, om Hem daadwerkelijk te horen, met hart en ziel.

Maar laten we vooral in deze dagen blijven zingen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden!
En niet alleen ons maar heel deze wereldgemeenschap en heel Gods’ schepping.

Wij wensen elkaar een goede Pinkstertijd toe.

Mede namens het provinciaal bestuur,
Theo te Wierik, msc

Leave a comment