Preek 16 april 2023

EUCHARISTIE in de NOTRE DAME in Tilburg op 16 APRIL 2023

LEZING 1: Handelingen 2, 42-47
LEZING 2: 1 Petrus 1, 3-9
LEZING 3: Johannes 20, 19-31

OVERWEGING door Jan Jetse Bol MSC

“Toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren…” Misschien horen ook wij bij de mensen die onze ogen gesloten willen houden, die in deze dagen/tijd niet graag onder ogen willen zien wat er gaande is… Misschien hebben ook wij er schrik van, zijn ook wij als de leerlingen – we houden de deuren liever dicht, gesloten, beloken…
En toch zijn heel wat mensen, ook ik zelf, wel blij met paus Franciscus. Hij laat zich zien als iemand die ons aanspoort om ‘bij de tijd’ te zijn. Hij vraagt aandacht voor vluchtelingen, voor asielzoekers, Voor alle mensen die in onze wereld tekortkomen – hij zoekt ze op. We zijn er blij mee, maar tegelijk vragen wij ons wel eens af: Is er in Nederland nog wel plaats voor meer vluchtelingen en asielzoekers? En: moeten we de buitengrenzen van Europa niet strenger bewaken, gesloten houden…?! Paus Franciscus heeft ons religieuzen en alle katholieken opgeroepen om ons investeringsbeleid af te stemmen op de (morele) noodzaak om zorg te dragen voor de schepping, om medeschepper te zijn…! Paus Franciscus spoort ons ook aan, moedigt ons aan om actief deel te nemen aan het Conciliair Proces, ook al weet hij nu nog niet of de kerk, of wij, de deuren durven te openen…
Misschien kan de orthodoxe kerk ons vandaag in beweging zetten. Zij noemen deze zondag, acht dagen na Pasen, geen beloken zondag, maar Tomaszondag. En dan zijn we dus bij ‘de avond van de eerste dag van de week’, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen nog gesloten waren… Maar, daar was Tomas juist niet bij! Die avond begint zonder hem – pas later is hij er ook bij… Hij ziet wel dat de leerlingen vervuld van vreugde zijn wanneer ze hem vertellen dat zij de Heer gezien hebben en dat ze gezonden zijn, dat ze de Geest ontvangen hebben… Maar hij ziet ook dat de deuren nog steeds gesloten zijn, angstig gesloten zijn. Tomas kan niet geloven wat de leerlingen zeggen: Dat met de dood van Jezus niet alles afgelopen is en dat een nieuw begin mogelijk is… Niet alleen de deur, ook Tomas dus nog gesloten…
Acht dagen later zijn de leerlingen weer bij elkaar – de deuren zijn (nog steeds) gesloten. Deze keer is Tomas er wel van het begin af aan bij. Tomas, één van de leerlingen, één van de eerste volgelingen van Jezus. Ook Tomas heeft Jezus in levende lijve meegemaakt… Maar in dit verhaal over de verschijning van Jezus aan de leerlingen is deze Tomas tegelijk een beeld van alle andere (eerste) christenen. Zij hebben Jezus niet zelf meegemaakt, kennen hem alleen van horen zeggen, konden niet hun hand in zijn zijde leggen… Met Tomas horen die christenen: Zalig zij, die niet gezien en toch geloofd hebben!
Vandaag zijn wij, in het spoor van die eerste christenen, hier samen in de kapel van Notre Dame… Durven wij te zien wat er in het jaar 2023 gaande is…? Durven wij de vinger op de zere plek te leggen en onze wereld, ons leven te veranderen..?! Het zij zo!