Zondag 25 juli 2021

Voorganger: pater Jan Jetse Bol

Lezingen:
LEZING 1: 2 KONINGEN 4, 42-44 
LEZING 2: EFEZIERS 4, 1-6 
EVANGELIE: JOHANNES 6, 1-15 

Overweging:

Ze noemen het verhaal van het evangelie van vandaag ook wel eens een wonder: “de wonderbare broodvermenigvuldiging”. Maar gaat dit verhaal over “meer brood”…? Over te veel mensen…? Gaat dit verhaal over tellen…? Of over iets anders…?! 

De leerlingen zeggen wat ze zien. Ze zien te veel mensen: Minstens 5000 mannen, staat in Johannes. En ze zien: Vijf broden en twee vissen. En ze zeggen: “Maar dat is veel te weinig voor zoveel mensen!”… 

In onze wereld nu, in 2021, zien wij (steeds meer) wat de leerlingen ook zagen: Er is te weinig eten (op onze aarde) om alle mensen te voeden: Er is honger. Op onze wereld worden de rijken steeds rijker, zij kunnen ruimtevluchten maken als een klein uitstapje. En één op de tien kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. 

Als wij met onze ogen om ons heen kijken zien wij inderdaad feiten en aantallen. Maar het verhaal van Johannes is meer dan een eenvoudige rekensom, is meer dan 5000 mannen die allemaal van vijf broden en twee vissen eten. Is meer dan een wonder! 

“Toen de mensen het teken zagen…” Het is een verhaal over anders kijken, over “Wat zien ik”? Er is meer te zien dan de (soms barre) werkelijkheid… 

Als wij mensen anders kijken, met nieuwe ogen kijken, zien wij hoe onze wereld en hoe wij zelf anders kunnen zijn… Dan moeten we loskomen van wat normaal is, van wat wij als regel normaal vinden, gewoon vinden… Van wat wij nu “het oude normaal” noemen… Jezus ziet meer dan aantallen. Jezus zegt: “laat de mensen gaan zitten” en hij laat de broden uitdelen… 

Vandaag kunnen wij met andere, met nieuwe ogen kijken. De brief aan de Efeziërs geeft ons daarvoor een bril met drie woorden: Geloof, hoop en liefde… 

Wij zien het gebeuren: Mensen delen, en er blijft over, meer dan genoeg! Zou dat het nieuwe normaal van onze wereld kunnen worden…? Als mensen, die Jezus willen volgen mogen wij daarvan dromen, mogen we erin geloven, dat wij en alle mensen van onze wereld, met andere/nieuwe ogen naar de wereld en naar elkaar kunnen kijken, in geloof, in hoop, in liefde. En dan zál de wereld anders zijn! Wij mogen inzien en geloven dat wij ons ook nu nog in kunnen zetten voor de wereld van de God die hart heeft voor mensen. Als het kan, hier en overal. 

Amen. 

Leave a comment