Preek 19 maart 2023

LEZINGEN
1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a
Efesiërs 5, 8-14
Johannes 9,1-41

OVERWEGING door B. Verberne msc

Dit is een evangelie met opvallend veel vragen! Ik heb ze geteld; het zijn er zestien in totaal! Zoals altijd, zijn ook hier vragen van belang. Ze helpen ons stukje bij beetje tot de kern van de zaak te komen. De slotvraag is: Zijn ook wij soms blind? Dààr wil Johannes, de evangelist, ons hebben: “Zijn ook wij soms blind?” Het gaat over een man die ziende wordt, maar tegelijkertijd is dit óns verhaal, ons levensverhaal in het kort.
Ik hoop dat u de gelegenheid vindt om dit evangelie vandaag of in de komende dagen voor uzelf nog eens opnieuw te lezen. Misschien kan het volgende u daarbij helpen. Drie gedachten:

1.
‘Siloam’, zo heet de vijver waar het zich afspeelt. Maar Siloam betekent ook: Gezondene. Het verhaal krijgt daardoor vanaf het begin een dubbele bodem: Siloam, dààr moet deze van jongs af aan blinde man zich gaan wassen, in hem die “de Gezondene” is. Geen wonder dat we dit evangelie lezen onderweg naar Pasen. Pasen is voor ons de dag van de verrijzenis, de dag van ons doopsel en dus de dag waarop ook wij tot inzicht kwamen en pas werkelijk zijn gaan zìen.


  1. Wat houdt dat in? Gaandeweg ons leven komen we tot een steeds duidelijker inzicht wie Jezus voor ons is en wat onze keuze voor Hem inhoudt. Namelijk: durven breken met scheve opvattingen over God, over onszelf en elkaar en daarnaar leven. Je kunt bijvoorbeeld niet Christen zijn en tegelijkertijd blínd blijven voor de mens naast je. Of: soms denken we dat Christen zijn betekent: je best doen, allerlei dingen verrichten om toch maar dichter bij God te komen: vasten, bidden, goed doen aan anderen. En toch … God lééft al in ons, we mogen hem ervaren als een bron in ons; zijn Geest is de levenskracht die ons van meet af aan bezielt en werkzaam is in ons.
    Dit is een prachtig evangelie, maar ook een verhaal met tragiek: kiezen voor de Gezondene betekent voor deze blinde man dat zijn ouders zich van hem afkeren en hij wordt zelfs uit de synagoge gegooid. Verwonderlijk: pas als hij uit de synagoge is gebannen dàn pas komt hij tot volle belijdenis: “ik geloof, Heer” en hij werpt zich voor Jezus neer. Volgeling worden van Jezus vraagt dus bereid zijn keuzes te maken risico’s nemen, angst overwinnen en het vol te houden!

3.
Tenslotte dit: ook als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, ben je er nog niet. Dan begint het pas, zegt Paulus (tweede lezing): “Eens was je duisternis. Nu ben je licht. Lééf dan voortaan als kinderen van het Licht”. Leef en word op jouw beurt een gezondene. Maar de eerste stap is en blijft: jezelf laten aanraken door de Gezondene. Doen wat hij zegt: je gaan wassen in de vijver van Siloam, steeds terug gaan naar je doopsel, telkens weer ziende worden.

Kortom, een verhaal over iemand die blindgeboren is. Maar in feite horen we vanmorgen ons eigen levensverhaal. Dat het ons verder mag helpen op de weg naar Pasen.