Preek 20 augustus 2023

OVERWEGING 20 AUGUSTUS 2023 NOTRE DAME TILBURG
Door Jan Jetse Bol MSC
LEZING 1: JESAJA 56, 1.6-7
LEZING 2: ROMEINEN 11, 13-15.29-32. LEZING 3: MATTEUS 15, 21-28

In het evangelie van vandaag komt Jezus aan het woord. Maar, als wij vinden dat Jezus ons in zijn leven laat zien dat er een God is die hart heeft voor mensen dan is dat een heel vreemde Jezus….
Een Kananese vrouw komt naar voren en zegt: “Heb medelijden!” Wat verwachten wij dan…? Maar: “Jezus geeft in het geheel geen antwoord”. Wanneer de leerlingen aan Jezus vragen: “Stuur haar weg!” spreekt Jezus hen niet tegen. Jezus zegt: Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van Israël – dus niet naar de mensen van Tyrus en Sidon zoals deze Kananese vrouw. De Kananese vrouw komt dichterbij: “Help mij!” Maar Jezus zegt: “Brood dat voor kinderen bestemd is moet je niet aan honden geven…” Zo’n honds antwoord verwachten wij niet van Jezus. De Kananese vrouw ook niet, ze houdt vol: “Honden eten toch ook de kruimels die van de tafel van hun meester vallen..!” We herkennen, vermoed ik, Jezus pas wanneer hij zegt: “Wat u verlangt zal ook gebeuren!”
In het evangelie van vandaag hoorden wij een andere Jezus dan wij voor ogen hebben: Wij zien Jezus als een open mens, iemand die hart heeft voor mensen, die naar mensen luistert… Eigenlijk hoorden wij vandaag in de antwoorden van Jezus maar ook in de vraag van de leerlingen, wat bijna alle mensen van het joodse volk in die tijd dachten: Die Kananese vrouw, die vreemdeling, ze hoort niet bij ons. Ook de eerste lezing van Jesaja raakt aan dit soort menselijke ervaringen. En in die eerste lezing zien we ook al iets van de God die voor ons in het leven van Jezus aan het licht kwam… God zegt – bij monde van de profeet Jesaja: Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volkeren… De vreemdelingen die bij ons komen, ik breng hen naar de heilige berg, in mijn huis van gebed…
Terug naar het evangelie van vandaag! “Die Kananese vrouw, ze hoort niet bij ons”…! In alle tijden, overal en ook nu nog, kunnen – meer of minder uitgesproken – dergelijke gedachten opkomen, ook bij ons. Wij mensen, we kunnen ons met elkaar verbinden. En dat is heel mooi en goed, maar de schaduwkant ervan is vaak dat anderen er niet zo bij horen of zelfs buitengesloten worden. Ook als mensen van de kerk hebben wij daar mee te maken gehad en nog….
Vandaag wil ik daarom eindigen met een tekst van Hadewijch, die achter op ons boekje te vinden is… Hadewijch werd geboren in 1200. Ze was een Brabantse dichteres en mystica van wie ze zeggen, dat ze misschien wel een gelovige begijn was, maar zeker geen kloosterling omdat ze te vrijgevochten was en tegen de inquisitie van de kerk…
“Wees geneigd om goed te doen, sta gereed voor al degenen die u nodig hebben en stel iedereen tevreden voor zover ge dat kunt doen zonder u te verlagen. Wees blij met de blijden, ween met de wenenden, verdraag hen die u nodig hebben, wees toegewijd voor de zieken en mild voor de behoeftigen, en wees één in uw geest, buiten al de schepselen…”
Het zij zo. Amen.

Leave a comment