Preek 21 september 2023. Jubileumviering MSC.

21 September. Viering van jubilea MSC.
Door Jan van der Zandt msc


Broeders en zusters,
Jezus roept Mattheus om hem te volgen.
Matheus is een tollenaar en dweept met de overheerser.
Hij is daarom een vijand van het gewone volk.
Toch kiest Jezus hem uit om zijn leerling te zijn.
Voor Mattheus moet dit een ware metamorfose zijn geweest.
Het leven van hem, zijn gezin en zijn familie, moet 180 graden om.
Mattheus heeft dat goed gedaan.
Op zijn naam staat het evangelie van Mattheus.
We vinden daarin de Bergrede en Mat. 25
Teksten die in de loop der tijd het mensbeeld hebben veranderd.
Teksten waarin religieuzen hun bestaanskracht vonden.

Mijn roeping, en die van velen van ons, broeders en zusters, zijn vaak voortgekomen uit de religieuze traditie van de crisistijd rond en na de tweede wereldoorlog.
We hebben, onze levenshouding toen geen 180 graden hoeven te draaien.
We zijn voortgekomen uit ouders die het hart op de goede plaats hadden en hard moesten werkten voor ons gezin.
We hebben Jezus willen volgen als religieuzen.
We hebben Jezus willen helpen onze medemens in de wederopbouw van het land en de ontwikkelingen in de wereld bij te staan.
Ik mag spreken voor alle jubilarissen dat wij zeer dankbaar zijn voor deze roeping.

Maar onze roeping was niet eenmalig.
We hebben gemerkt dat in ons leven meerdere verschillende doorgangen zijn geweest.
Levensdoorgangen die ons weleens aan het wankelen hebben gebracht of juist vleugels hebben gegeven.

Broeders en zusters een nieuwe roeping, doorgang, staat ons vandaag voor de deur.
De tekenen van de tijd zeggen ons dat.
Er gaat veel lijden, eenzaamheid, verlatenheid, angst en onzekerheid, afwijzing schuil in de harten van mensen over de hele wereld.
Dit is de realiteit van onze tijdgeest.
Hoe kunnen we God opnieuw leren kennen in de wereld van een politiek en een economie die een vervreemding i.p.v. een toenadering bewerkt?
Hoe kunnen we het werk van God opnieuw leren kennen als we het dagelijks nieuws volgen?
Hoe kunnen we de verborgen liefdevolle aanwezigheid van God peilen in de oorlogen en rampen die onze tijd teisteren?
Hoe kunnen we het hart van Jezus opnieuw leren kennen in de gebrokenheid van de harten van onszelf en van de mensengemeenschap over de hele wereld?
Ook de leden van het Generaal Kapittel denken hier diep over na.
We weten dat Gods liefde overal in de wereld aanwezig is.
Maar hoe moeten we de wereld en de gebeurtenissen van alle dag door Gods ogen blijven bezien?

Broeders en zusters we zijn opnieuw geroepen om ons steeds beter te richten op de werkelijkheid van het bestaan.
We zijn geroepen om te bidden en Jezus van meer dichtbij te benaderen in zijn pijnen, zijn lijden en zijn dood.
We zijn opnieuw geroepen als navolgers van het hart van Jezus, nederig en zachtmoedig te zijn.
Hij is steeds aanwezig.
Gods aanwezigheid in deze wereld is zeker en echt en verborgen in het kleine en het nietige.
Want vergeet niet dat God de werkelijkheid is waaraan alle werkelijkheid zijn bestaan ontleent.

Mogen we in de complexe wereld van nu blijvend laten zien hoe we kunnen leven en handelen in Gods naam.
En hoe we thuis horen bij God.
In deze vredesweek vragen we ons dan ook af in welke wereld we ons echt bevinden.

Bidden we vandaag op de feestdag van de Heilige Mattheus
en op de feestdag van onze jubilarissen
dat we ons thuis weten in de wereld van God waarvan het hart van Jezus het centrum is.

Broeders en zusters
Hoe het ook zij, we zijn per slot rekening de geliefde dochters en zonen van God en we behoren voor eeuwig aan hem toe.

Leve de jubilarissen! Alleluja, Alleluja!

Leave a comment