Preek 22 januari 2023

Thema: Heling …VERBINDING door W.Vergouwen msc
Verbondenheid: hechte eenheid in verscheidenheid

“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij”, zo zegt het Lucas-evangelie (Lc. 11,17). Velen zijn misschien
actueel geneigd te denken aan lánden … aan landen als b.v. Brazilië, Rusland of Iran. Maar je kunt het ook dichter bij huis zoeken: Verdeeldheid in ons eigen land, in onze eigen kerkgemeenschap, onze eigen familie of zelfs in ons eigen hart… Gods woord in de Bijbel en traditie laat er geen misverstand over bestaan: datgene wat volkeren en mensen verdeelt, álles wat ons scheidt van God of van onze naaste is een kwaad – en vraagt om herstel, om heling, om verbinding,
om verbondenheid die zelfs kan uitgroeien tot een hechte eenheid in een tóch grote verscheidenheid…

In 2019 stelde paus Franciscus de 3e zondag door het jaar in als de zondag van het Woord van God. Deze aan de Bijbel gewijde dag zal – vandaag – in onze Kerk wereldwijd gevierd worden: “Het zijn vele verzoeken van het volk van God om de hele Kerk – eensgezind – een zondag van het Woord van God te laten vieren”, zo schrijft onze paus in zijn apostolische brief [(motu proprio) “Aperuit illis”]. Hij zegt: “Christus Jezus klopt aan onze deur door de woorden van de heilige Schrift. Als we zijn stem horen en de deur van onze geest en hart openen, zal Hij binnen treden en voor altijd met ons zijn”. Uit eigen beweging schreef paus Franciscus deze brief,
verwijzend naar een van de laatste handelingen die de Verrezen Heer vóór zijn hemelvaart verrichtte; “Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften” (Luc.24,45).
De paus koos juist déze zondag uit om meerdere redenen: + rond deze zondag versterken vele kerken de band met het jodendom; + herdenkt de Kerk de bekering van sint Paulus; +
en bidden we in de Internationale Bidweek om eenheid onder alle christenen. Paus Franciscus benadrukt, dat het belangrijk blijft om te bidden voor de eenheid, voor het helen van wat gebroken is, en voor het weer bijeen brengen van wat verstrooid is geraakt.
In de tweede lezing van vandaag benadrukt Sint Paulus, dat er onenigheid onder de christenen bestaat, ieder schijnt zijn eigen leus te hebben: de een is van Paulus; nee zegt de ander: ik ben van Apollos; een derde kiest voor Kefas; een vierde voor de Christus…”Is Christus dan in stukken verdeeld?” vraagt hij de Korintiërs. Paulus bezweert hen: weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder jullie zijn. Wees volkomen één van zin en één van gevoelen… Het evangelie van Matteüs zegt ons vandaag: ook al lijkt het kwaad de wereld te regeren, Jezus is hier en nu in ons midden, in ons hart, in onze Kerk, in zijn Woord en Sacrament. We zijn in Hem gedoopt en gezalfd met Gods eigen Geest. We zijn Gods aangenomen kinderen. En Jezus roept ons op: “Bekeert u, want het Rijk van de hemel is nabij”. Jezus vraagt van ons een stap: in geloof én in concrete daden. Bekering. We komen er niet, door alleen maar af te wachten. God vestigt Zijn Rijk in Christus, maar niet zonder onze medewerking. Zo in het leven staan, daar gaat het om: vol geloof, vervuld van hoop en gedreven door oprechte liefde! En dat alles: in eendracht. Dat maakt macht.