Preek 22 mei 2022

OVERWEGING

Jezus zegt: niet zoals de wereld vrede geeft, geef Ik hem u.
ER IS GEEN VREDE
= zolang miljoenen mensen in staat van oorlog leven en elkaar uitroeien!
= als een klein deel van de mensen óververzadigd is, en de armen het moeten stellen met wat bij de rijken van de tafel valt!
= Wij kunnen niet van vrede spreken, als de meest wezenlijke rechten van de mens nog steeds worden geschonden!

De vrede die Jezus ons belooft is níet de vrede die met het geweld van wapens verdedigd of afgedwongen moet worden. De vrede die Jezus ons geeft is van een andere orde, is niet zoals de wereld die geeft. De vrede die Jezus wil brengen is de vrucht van gerechtigheid. Dat wil zeggen: wie zich moedig inzet voor gerechtigheid en zich verzet tegen élke vorm van onrecht, gaat de weg die voert naar vrede, die Jezus bedoelt en ook geeft!

  • VREDE groeit heel langzaam: dat mag ons nooit ontmoedigen. Met veel geduld moeten we eraan meewerken om de eerste stappen op die weg erheen te zetten!
  • VREDE weten te bewaren in je eigen hart, is een tweede stap. “Laat je hart niet verontrust worden”, zo zegt Jezus het. Want als er in jouw hart onvrede is, dan kun je aan ánderen geen vrede doorgeven. Diepe vrede in mijn eigen hart kan niemand mij ontnemen: het hart is de plaats van God en van mijzelf, waar een ander niet zo maar kan binnengaan.!
  • VREDE kent een derde stap: dat je zélf – sámen met ánderen – oases van vrede sticht, dwars door de grenzen van dorpen, steden en landen heen.
    Als de priester in de Eucharistieviering de vredewens uitspreekt met de woorden De vrede des Heren zij altijd met u, dan duidt hij in die wens op deze derde stap: zélf – samen met anderen – vrede stichten over alle grenzen heen: thuis, op het werk, in de wijk, op school, aan de schoolpoort, in de communiteit , in de vereniging – óveral!

Ik besluit met een vredewens, verwoord door de apostel Paulus, die ik voor onze Kerstnoveen destijds op muziek mocht zetten:

“De Heer van de vrede, Hij geve u die vrede, altijd en op allerlei wijzen. De Heer zij met u allen”. Moge die vrede in ons zijn. Amen.

Wim Vergouwen m.s.c.

Leave a comment