Preek 24 juli 2022

Lezingen: Genesis 18, 20-32; Kolossenzen 2,12 – 14 & Lucas 11, 1-13.

            OVERWEGING op de 17e zondag door het jaar C.

Bidden lijkt niet meer van deze tijd. Velen weten tegenwoordig niet meer, hoe en waar voor ze moeten bidden. Op dít punt staat onze tijd niet alleen. Sint Paulus schreef er al over in zijn tijd aan de christenen van Rome: “Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden”. Het valt op in het evangelie van Lucas: JEZUS zien bidden, doet bij de leerlingen de vraag opkomen: “Heer, leer ons bidden!”. Jezus geeft een duidelijk antwoord: “Wanneer je bidt, zeg dan Onze Vader…”. En zó hebben we dít gebed van Jezus Zelf ontvangen.
= Opvallend is, dat het Onze Vader uitmunt door eenvoud en beknoptheid. Het is een getuigenis van Jezus’ verbondenheid met God, zoals een kind met zijn ouder omgaat. In die werkelijkheid kan ieder van ons binnentreden en zich deze houding eígen maken.
= Dit gebed leert ons om vertrouwvol met God om te gaan. Jezus wijst daarbij op de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van het gebed: Hij verklaart het met een voorbeeld uit het alledaagse leven. Hij noemt de noodsituatie van die man, die onbescheiden aan de reeds gesloten deur van zijn vriend aandringt om drie broden te krijgen, omdat midden in de nacht een ándere vriend van hem bij hem is aangekomen van een reis – en hij heeft niets in huis om het hem voor te zetten…De vriend lag al op bed en stond tóch op om te helpen. Dát is nu bidden: aanhouden, aandringen, volhouden, vragen – en het zal je gegeven worden; blijven zoeken, – en je zult vinden; blijven kloppen – en er zal je worden open gedaan. Zie God als een Vader, die niet voorbij gaat aan de wens van zijn kind.
= En dan komt die zin, die aangeeft waar we het meest om moeten vragen: “Als jullie dus – ook al zijn jullie slecht – je kinderen al goede gaven schenken, – hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen”. Vragen, bídden om de heilige Geest! Kom, heilige Geest…
= DE HEILIGE GEEST is dé Helper, die ons alles zal leren. Hij zal ons alles doen begrijpen, wat Jezus in zijn leven gezegd en gedaan heeft! Jezus zegt ons duidelijk, dat we moeten bidden om die H. Geest te ontvangen. De H. Geest is belangrijk voor iedereen die Jezus wil navolgen. Hij zorgt ervoor, dat we meer en meer op Christus gaan lijken – en de wil van de Vader zullen volbrengen. Hij steunt en inspireert ons, zodat we klaar staan om de Kerk – ook in deze moeilijke tijd – mee te helpen bij het vervullen van haar taak! Hij is ook onze hulp in onze zwakke momenten, die we ook allemaal hebben. Want dan beschermt Hij ons en versterkt Hij ons. Zijn gaven zetten ons aan om te leven als kinderen van God. Hij maakt ons tot zoekers van Gods aanwezigheid en doet ons zeggen “Abba, Vader”.
Hij doet ons bidden om de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en de liefde voor Gods Naam. Bij het ontvangen van het sacrament van het Vormsel werden we gezalfd met chrisma en zei de bisschop tot ieder van ons: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de Gave van God”.
We mogen bidden vanuit de kracht van Gods Geest, die in ons binnenste bidt met verzuchtingen die nauwelijks onder woorden te brengen zijn.
We mogen doen, zoals een man, die in het getto van Warschau op de muur schreef:
“Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, óók als ik ze niet voel; ik geloof in God, óók als Hij lijkt te zwijgen”.

Wim Vergouwen m.s.c.

Leave a comment