28 november 2021

OVERWEGING EERSTRE ZONDAG VAN DE ADVENT NOTRE DAME TILBURG 

door Jan Jetse Bol MSC 

Er komt een tijd… Dat zegt meestal vooral iets over de tijd die er NU is. De tijd van nu zouden we kunnen typeren als een tijd waarin mensen zich meer en meer bedreigd voelen, op de sociale media, op straat, in de politiek, in en rond voetbalstadions, eigenlijk overal waar mensen samenkomen. En dan zwijg ik nog over de 12 missionarissen/zendelingen en hun familieleden die in oktober in Haïti ontvoerd werden… die met de dood bedreigd werden. Er zijn bedreigingen, overal, soms heel dichtbij. 

Maar niet voor niets hebben we de eerste kaars van de adventskrans ontstoken. Een kleine vlam, als een belofte… Zien wij over vier weken het kind ‘in de voederbak’, of in de vertrouwde katholieke vertaling ‘in de kribbe’…? Of zien wij vandaag al ‘de mensenzoon op de wolk’…? Of is die mensenzoon in onze tijd eerder te vinden ergens in die lange stoet van mensen die in oktober en november meededen met de klimaatpelgrimstocht naar Glasgow…? 

Eén van hen, Lydia, zei vooraf: “Mijn man is nu al een beetje bezorgd dat ik na deze tocht nog hysterischer reageer als iemand plastic in de verkeerde bak gooit. Of dat we voortaan allemaal alleen nog maar hele moeilijke verantwoorde duurzame schoenen mogen dragen en nooit meer vlees mogen eten…” Na afloop van die pelgrimstocht zei ze: “Onze klimaatcrisis is een vertrouwenscrisis. Zolang wij in ons hart vertrouwen op zekerheden die we zelf in de hand denken te hebben en zo de schepping proberen te beheersen en in te richten op onze eigen behoefte kunnen wij nooit echt met liefde voor de schepping zorgen. Want onze liefde is dan alleen op onszelf gericht. Er is zoveel te delen en je hebt zo weinig nodig voor ultiem geluk…” 

Die pelgrimstocht is beëindigd, maar vandaag worden we uitgenodigd om waakzaam te zijn. Dus om onze ogen open te houden voor wat er op aarde allemaal gaande is… Er komt een tijd… er IS een tijd, waar mensen zich meer en meer bedreigd voelen, op de sociale media, op straat, waar niet…? Wij zelf kunnen een zwarte wolk voor elkaar en voor anderen zijn… 

Op weg naar kerstmis, met vier kaarsen, worden we opgeroepen om de hoop levend te houden dat onze wereld – met de woorden van Jeremia van vandaag – een ‘stad van gerechtigheid’ kan zijn, kunnen we de hoop levend houden dat de pelgrimstocht voor het klimaat verder blijft gaan en dat er zich steeds meer mensen, bedrijven en instellingen bij aansluiten… 

Misschien zien we in deze dagen, op weg naar kerstmis, minder groene kerstbomen, maar meer groene kerken en worden we zelf een kerk die metterdaad en overal de tekenen van de tijd verstaat… 

Leave a comment