OVERWEGING 5 DECEMBER 2021 NOTRE DAME TILBURG

1. BARUCH 5, 1-9

2. FILIPPENZEN 1, 3-6.8-11

3. LUKAS 3, 1-6

Jan Jetse Bol

De tweede kaars op weg naar kerstmis brengt me vandaag eerst bij Paulus. In verbondenheid met de andere eerste christenen zegt hij: “God is het goede werk in u begonnen… de prediking van de blijde boodschap en God zelf zal het voltooien…. In de tijd van corona kan het voor ons een uitnodiging zijn om niet alleen te kijken, naar wat ons schrik aan kan jagen, niet alleen oog te hebben voor wat ons kan bedreigen. We zouden ook door de bril van mensen als Paulus kunnen kijken, want er zijn ook mensen die het goede in mens en wereld zien en dat uitspreken…

Vervolgens ga ik naar de profeet Baruch… Kort nadat Jeruzalem door de Chaldeeën verwoest en in brand gestoken was, toen het volk Israël in donkere tijden van ballingschap leefde spreekt Baruch, in godsnaam, woorden van hoop, maar ook woorden met een opdracht: “Legt uw kleed van rouw en ellende af en bekleedt u met de mantel van Gods gerechtigheid… Ontvangt een nieuwe naam: “Vrede door gerechtigheid…barmhartigheid… De aarde wordt weer begaanbaar:  “heuvels geslecht, dalen gevuld…” Ook in onze tijd van de pelgrimstocht voor het klimaat is dat een hoopvol perspectief!

Onlangs werd Thomas Quartier, een benedictijner monnik, de theoloog van het jaar. Hij is een theoloog met een vertrouwd en tegelijk verrassend nieuw geluid… Een iconische stem die ons op weg naar Kerstmis aan het denken kan zetten: “Ik ben een agnostische monnik, ik ben een zoekende, een niet-wetende, die radicale vragen wil stellen…” Hij zegt: “Als religieus hoef ik niet alles te weten, we moeten en kunnen met elkaar de God van het leven zoeken…” Voor mij is dat een licht op de weg naar kerstmis… Ik moet hierbij ook denken aan de woorden bij het overlijden van Jacques Jansen: “Tastend en zoekend gaat de mens Gods weg…”

Vandaag versterkt de evangelist Lukas de stem van de profeet Baruch: “Slecht de heuvels, vul de dalen, maak kronkelpaden recht… bereid de weg van God, maak zijn paden recht!… In de tweede kaars van de adventskrans kunnen wij zien dat de kwetsbare aarde toch weer begaanbaar kan worden…

Tot slot van deze overweging op 5 december hoor ik ook, onverwacht, een stem uit het Sinterklaas-jeugdjournaal, als een lichtpuntje in deze dagen: “In de afgelopen twee weken zijn er in Nederland meer schoenen gezet dan in de rest van het hele jaar; en dat is een record. En het aantal zal in de komende weken naar verwachting alleen nog maar toenemen. De enige oplossing van het probleem zal zijn: cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Daarom heb ik, Sinterklaas, besloten dat iedereen zo snel mogelijk het eerste cadeautje krijgt en pas veel later het tweede…

In de komende weken zullen we in de adventskrans nog meer kaarsen zien: We delen het brood en horen woorden uit de schrift. Het zijn vlammetjes, die onze ogen en ons hart kunnen openen voor wat komen gaat: God die in een mens aan het licht komt. Het zij zo. Amen.

Leave a comment