OVERWEGING 12 DECEMBER 2021 NOTRE DAME TILBURG

SEFANJA 3, 14-18a

FILIPPENZEN 4, 4-7

LUKAS 3, 10-18

Jan Jetse Bol, msc

We herinneren het ons misschien nog wel: De interkerkelijke adventsactie van bijna vijftig jaar geleden: Solidaridad… Nico Roozen. In die tijd zochten de kerken met elkaar naar nieuwe wegen: geen gewapende strijd en geen koude oorlog meer…! En ze vonden nieuwe wegen. In 1969 kwam in het onooglijke Breukelen de eerste wereldwinkel van Europa… Het begin van eerlijke handel, fairtrade, internationale handel gericht op duurzame ontwikkeling, met het keurmerk Max Havelaar. Solidaridad… en vandaag zeg ik , vanwege het evangelie: het keurmerk Max Havelaar als de stem van Johannes de Doper…

De mensen vragen aan Johannes de Doper: Wat moeten we doen? Zijn antwoord, kort samengevat: Delen! En wat minder kortaf… Als er tollenaars en soldaten komen, die ook vragen: wat moeten wij doen…? is zijn antwoord: niet meer vragen dan je toekomt, jouw deel. En op de voorkant van het liturgieboekje wordt dat vertaald met: handel eerlijk! Vraag, uit jezelf, niet meer dan je toekomt!

Die stem van Johannes, horen we later,  mag er niet zijn. Johannes wordt gevangengenomen, Johannes wordt geïsoleerd, en nog weer later wordt hij gedood tijdens een groot feest… Die stem van Johannes past eigenlijk ook niet zo goed in onze tijd, wordt niet goed gehoord. Het is de stem van mensen die een andere wereld willen, omdat het nodig is, omdat het moet, omdat onze wereld, zeggen ze, anders te gronde gaat. Mensen, die na de grote bijeenkomst in Glasgow nog steeds op weg zijn… Wie weet komt iemand van ons daar ook wel bij. Ze willen een andere wereld, want onze wereld, wij dus, willen te veel, We willen steeds meer, meer en meer…

Maar tegelijk krijgen we er ook steeds meer moeite mee. Er is eigenlijk van alles te veel voor ons. Dat zien we op een nieuwe manier in deze coronatijd… De rem gaat erop, moet erop gezet worden, met steeds weer nieuwe maatregelen.. En ook daar krijgen we steeds meer moeite mee want het zit ons kennelijk in het bloed: steeds meer! Het is een tijd waarin we samen steeds meer willen, en dat is een tijd waar delen niet meer vanzelfsprekend is. Maar is die tijd er ooit geweest…?! We mogen hopen dast die tijd er ooit komt!

Vandaag horen we die stem van lang geleden, de stem van Johannes de Doper. Maar na Johannes de Doper komt iemand die nog sterker is, die nog sterkere uitspraken doet. Ook die stem mocht er niet zijn. In onze tijd herinnert The Passion er ons ieder jaar, op weg naar pasen, aan. Maar ook zien we ieder jaar weer uit naar kerstmis… met een overvloed aan kerstbomen en kerstversieringen en lichtjes, steeds meer. Met vieringen in de kerk, met kerstconcerten, steeds meer. En tussen al die lichtjes door zien we uit naar die mens, die sterker is… We zien uit naar de geboorte van een kind… De kaarsen van de adventskrans wijzen ons de weg, de weg naar de ster. Die ster willen wij volgen, stap voor stap! God zij dank!

Leave a comment