Feest H.Familie, Jezus, Maria, Jozef [C], zondag in het octaaf van Kerstmis 

26 december 2021

Inleiding

Vandaag vieren we het feest van de heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. Zij zijn een voorbeeld voor ons, omdat God een centrale plaats innam in dit gezin. Bij hun overwegingen en beslissingen lieten zij zich leiden door wat God wil, ook al bracht dat moeilijkheden en pijn met zich mee

OVERWEGING

Feest heilige Familie Jezus, Maria, Jozef

 C     Lezingen:           1 Samuël 1,20-22.24-28;

                                   1 Johannes 3, 1-2.21-24; en Lucas 3, 41-52.

De beide lezingen van vandaag doen ons denken aan heel religieus denkende en levende mensen, zoals we allemaal wel kennen of gekend hebben…

De eerste lezing vertelt ons van het diepe geloof van Hanna & Elkana. Hanna heeft God om een kind gesmeekt…haar gebed wordt verhoord, een zoon wordt geboren. Hij krijgt de naam Samuël (”ik heb hem van de Heer afgesmeekt”): met die naamgeving alléén al typeert Hanna haar grote Godsgeloof. Als de jongen geen zuigeling meer is, gaat ze met hem naar de tempel van Silo, brengt hem bij Eli en zegt hem: “Kent u me nog? Ik ben de vrouw die hier naast u heeft gestaan om tot God te bidden. U was er bij! Kijk, híer, om deze jongen heb ik gebeden. God heeft mijn gebed verhoord. En daarom sta ik hem nú aan God af “.

In het evangelie brengen Maria en Jozef hun kind óók naar de tempel, als Jezus 12 jaar is. Hij blijft daar achter, zonder dat zijn ouders het weten. Na drie dagen zoeken, vinden ze Hem in de tempel te midden van de leraren. Ze staan dáár echt verslagen. “Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan?” is het enige wat Maria kan uiten. Zijn ouders begrijpen Hem niet – en nog veel minder zijn antwoord. Want Jezus is verwonderd en vraagt hen waarom ze Hem overal gezocht hebben, behalve op de plek waar Hij uiteraard moest zijn. Maria bewaart alles wat er gebeurd is in haar hart om het te verwerken. Hier gaat ze zich realiseren, dat ze – evenals Hanna haar kind – aan God heeft afgestaan en welke gevolgen dat voor haar en Jozef heeft.

Het gezin van Nazareth heeft ook zijn problemen gehad en gekend én moeten oplossen: denk aan de geboorte van Jezus in Bethlehem, de vlucht naar Egypte en nú het achterblijven van Jezus in de tempel van Jeruzalem. Vanuit hun geloof in God hebben Maria en Jozef er zeker véél met elkaar over gepraat, om te zien hoe ze weer verder konden als gezin, met Jezus in hun midden.

Deze feestdag staat het Gezin centraal. Liefde, geborgenheid en een echt thuis: dat kunnen ouders voor elkaar en samen mét en voor hun kinderen betekenen, in goede en kwade dagen, die iedereen meemaakt. Problemen uitpraten en goed overleg met elkaar om verder te kunnen, zijn een noodzaak. De eigenheid van ieder respecteren, ieder zichzelf laten zijn en vertrouwen hebben in elkaar, in liefde en vriendschap – dáár is God aanwezig en God hebben we nodig. Zoals Maria en Jozef op Gods leiding vertrouwden, zo mogen wij als gelovigen erop vertrouwen, dat God ook óns leidt en nabij blijft, – in ziekte en gezondheid, in voorspoed en tegenspoed.                                                                   W.M. Vergouwen m.s.c.

Leave a comment