Preek 4 juni 2023 Drievuldigheidszondag

Preek Drievuldigheidszondag 4 juni 2023 B. Verberne

LEZINGEN
Exodus 34, 4b-6.8-9
2 Korintiërs 13,11-13
Johannes 3, 16-18

OVERWEGING
Er bestaat een verhaal – misschien hebt u het ooit gehoord – over iemand die iedere zondag een café bezoekt. Maar hij is geen gewone bezoeker. Hij gaat zitten aan een tafeltje, met vóór zich een stuk papier waarop hij geschreven staat: “Vertel me je verhaal met God.” Je staat verbaasd over het aantal mensen dat bij hem aanschuift
en over wat ze hem vertellen.

Een enkele keer zegt hij iets terug, maar meestal niet: soms een vraag om iemand over het dode punt heen te helpen, of hij koppelt iemands verhaal over vreugde en verdriet terug aan het grote verhaal van God.
“Vertel me je verhaal met God”. Het is een vraag die mensen helpt tot een gesprek te komen, een verhaal voorbij de alledaagse praat. En het geheim is … er wordt geluisterd. Ik vermoed, en ik weet het eigenlijk wel zeker, dat de verhalen die daar aan die tafel verteld worden heel verschillend zijn, want ieder van ons gaat zo zijn of haar eigen weg met God, of moet ik zeggen “God gaat zijn weg met ons?”

Gelukkig dat God vandaag minder schrik en angst oproept dan vroeger. In het verleden werd God door veel mensen ervaren als een strenge God, een die mensen oordeelt en veroordeelt. Vandaag gebeurt dat minder, maar helemaal verdwenen is het niet. Maar ook vandaag is het nog steeds hard nodig te herhalen was Jezus zei: dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat hij zijn Zoon gezonden heeft om ons LEVEN te geven – duurzaam en overvloedig leven; het enige leven dat die naam verdient, God zelf.

God is dan misschien niet meer die strenge, angstaanjagende God, maar ik vrees dat voor veel volwassenen God wel een – u moet me de uitdrukking even niet kwalijk nemen – een ‘zwakke god’ geworden is. Een god die door mensen erbij gehaald wordt – soms erbij gesléépt – alleen als ze hem nodig hebben. God wordt dan al gauw ons eigen maaksel. Als je met zo’n god verder wilt, dan blijkt hij al gauw op te lossen in ons eigen gelijk. Zo’n God is niet echt een gesprekspartner, echt een betrouwbare bondgenoot. Niet een God zoals Mozes die ervaren heeft, zoals blijkt uit de eerste lezing: “De Heer is een barmhartige en medelijdende God, rijk aan liefde, rijk aan trouw”. Mozes heeft in zijn leven met God gevochten, gestreden. Ooit zei hij in zijn overgrote ijver tegen God: “Schrijf mij maar uit uw boek als u niet meegaat in wat goed is voor uw volk”.
Krasse taal, maar dat argumenteren van Mozes met God duidt erop hoe moeizaam het kan zijn voor mensen om te gaan met God. God is altijd anders – groter, subtieler – dan wij mensen ààn kunnen. Maar op den duur is God voor Mozes toch geworden tot een vriend in goede en in kwade dagen, een reisgenoot èn tegelijkertijd een ‘tegenover’, een God die mensen uitdaagt en op andere gedachten brengt.

God wordt vaak gekoppeld aan tegenspoed. Je hoort wel eens zeggen: Als mensen echt in nood zijn, dan lopen de kerken weer vol. Zou dat waar zijn?, denk ik dan. En als dat al wààr zou zijn, wat is daar dan de waarde van? God is er niet om mijn problemen op te lossen. God is gelukkig zoveel groter dan dat! Van Jezus hebben we geleerd goed te kijken naar waar het om gaat, naar wat werkelijk van waarde is. Hij leert ons zien en onderscheiden: Wat brengt mensen tot elkaar? Wat brengt scheiding? Wat verdeeldheid? Wat houdt mensen klein? Wie en wat is het dat mensen onderdrukt? En wanneer worden mensen tot vrijheid bewogen? God is en blijft vóór alles een God van bevrijding, van barmhartigheid, van liefde!

Als ik op een zondagmorgen zou mogen aanschuiven aan tafel bij die man met dat bordje “Vertel me je verhaal met God”, dan zouden dit een paar opmerkingen zijn,
die ik hem graag zou vertellen, opmerkingen die verband houden met mijn eigen verhaal met God, maar ook opmerkingen die ik van anderen heb opgevangen, als ze mij hún verhaal over God vertelden.

Andere tijden brengen altijd weer andere verhalen en andere beelden van God. God reist met de mensen mee, door de tijd. God is de lange adem in vrouwen en mannen die aan de toekomst bouwen, en tegelijkertijd is Hij degene die ons leven beschermt en koestert dag na dag, die schoonheid en liefde schept dag na dag. Tot zover voorlopig mijn verhaal aan tafel. En u? Het is vandaag Drievuldigheidszondag. Als het gaat over God, wat is dan úw verhaal over God?