Overweging op 25 maart, Maria boodschap. Wim Vergouwen M.S.C.
Wij herdenken vandaag hoe de komst van Jezus door de engel Gabriël wordt aangekondigd. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing. Het is de vervulling van het profetische woord zoals dit in het evangelie zojuist werd vermeld: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen” (Mt. 1,23): het is de intrede van Jezus Christus in onze wereld. Als Christus in de wereld komt, zegt Hij – zo lezen we in de Hebreeënbrief – “Gij hebt voor Mij een lichaam bereid. Hier ben Ik, God, om uw wil te doen” (Hebr. 10,5-7). Hij zal genoemd worden Immanuel, God-met-ons, die een Rijk van rechtvaardigheid en liefde komt stichten. Terecht kunnen we de vraag gaan stellen: is het mogelijk, dat Zijn Rijk van liefde dit jaar weer komt wonen in onze wereld? Het is een vraag bij alles wat er speelt en wat er is gebeurd: het rondwaren van het COVID-19-virus met alle wereldwijde gevolgen, de ontelbare vluchtelingenstromen van vele miljoenen mensen over de hele wereld, wreedheden begaan door extremistische groepen, grote natuurrampen en onenigheid in kleine kring? Kan het weer, dat God, bij ons, zijn liefde geboren laat worden?
Wij durven het hopen, …. bij God is niets onmogelijk. Telkens als zijn volk in moeilijkheden verkeert, geen toekomst ziet, brengt God redding. Ook nu weer, bij ons. God laat liefde groeien in ontmoetingen met mensen, in de geboorte van een kind, aan Maria aangekondigd: “Maria, jij zult zwanger worden en een zoon ontvangen. Je zult Hem Jezus noemen, Hij die redt, God-met-ons. Immanuel”. Laat het zó zijn… Amen.

Leave a comment