Lezingen: Jesaja 43,16-21 & Johannes 8,1-11. 

OVERWEGING 5e zondag 40-dagen-tijd C. W. Vergouwen MSC
Het evangelie van zojuist kreeg als titel mee: ”Jezus en de overspelige vrouw”. Deze titel dekt niet het verhaal , want de evangelist vermeldt: ”Zij brachten haar bij Jezus”, dus deze vrouw stond daar met een hele groep mannen om haar heen. En verder is nog op te merken: waar overspel plaats vindt, ben je (minstens) met twee. Zouden die mannen, die deze vrouw bij Jezus brengen, dat niet beseffen? De vrouw wil men doden – en mag de man dan vrijuit gaan? De wet van Mozes, waar ze zich op beroepen, schreef bij overspel namelijk voor dat én man én vrouw samen buiten de stadspoort gestenigd moesten worden, omdat beiden schuldig waren.

Blijkbaar zijn er ándere belangen in het spel! Schriftgeleerden en Farizeeën kijken hooghartig neer op deze vrouw die een machteloze is. Jezus daarentegen stelt zich naast deze vrouw op en doorziet het huichelachtig gedrag van de mannen
Ze blijven zelfverzekerd en dringen aan op een oordeel dat Jezus te geven heeft.

Hij begint in het zand te schrijven. Wat zou Hij daar geschreven hebben? Misschien wel: en wáár is de man? Uit wat Hij verder zegt tegen de groep mannen, zou zijn schrijven in het zand er op kunnen duiden, dat Hij even de tijd nam om een afdoende antwoord te geven op ‘n strikvraag van ‘n stelletje huichelaars, van wie het geweten zo rot is als een mispel. Met Zijn oordeel niet stenigen of wel stenigen zouden ze Hem in beide gevallen kunnen beschuldigen. Jezus spreekt geen oordeel uit, maar geeft een antwoord naar hun eigen geweten toe, in één zin: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen”. Dít antwoord is raak! – een voltreffer: één voor één druipen ze af, de oudsten voorop! Ze hadden een oordeel over hun eígen daden afgedwongen – en daar konden ze het mee doen!

Om de wet overeind te houden, zegt Jezus tot de vrouw: “Ga heen, en zondig van nu af niet meer”. En om de vrouw te redden zegt Hij: “Ook Ik veroordeel u niet”.
Ook voor u is er nog toekomst. Het verwijst letterlijk naar de eerste lezing, waarin Jesaja de komende Messias beschrijft en wat Zijn reddende aanwezigheid inhoudt:

”Denk niet meer aan het verleden. Sla geen acht op wat voorbij is. Ik onderneem iets nieuws. Het begin is er al. Ziet ge het niet?”. De conclusies voor óns, nú!

Ook onze tijd kent vaak nog een dubbele moraal , waarin mannen denken zich meer te mogen veroorloven dan vrouwen. De misstap van een vrouw tekent voor velen haar hele verdere leven – voor de man is het ‘maar’ een avontuurtje geweest.
Dat is meten met twee maten. En tenslotte: Jezus leert ons, dat het goed is in het eigen hart te kijken, voordat men stenen gaat oprapen om anderen te bekogelen. Stenen zijn er altijd wel te vinden om iemand te treffen: ze raken meestal de zwakste! Het is goed in het eigen hart te kijken, voordat je iemand anders gaat beoordelen. Deelname aan de viering van boete en vergeving in deze 40-dagen-tijd kan ons bevrijden, als in Jezus’ Naam tot ons wordt gezegd: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nú af niet meer! Dat is ’n vreugdevolle bouwsteen naar de toekomst en in onze opgang naar het feest van Pasen.

Leave a comment