Palmzondag Jaar C Ton Zwart m.s.c.
Het Evangelie van de palmwijding: drie punten om het verhaal beter tot ons te laten doordringen:

  1. Jezus is heel bewust bezig en geeft de twee leerlingen die hij vooruitstuurt om een veulen te halen precieze instructies: wat ze moeten doen en wat ze moeten zeggen. Jezus treedt hier op als profeet, die voorziet wat er gaat gebeuren en het initiatief neemt.
  2. „De Heer heeft het nodig“ is voldoende om het veulen mee te nemen. Jezus is niet alleen profeet maar ook heer en koning die terecht een beroep mag doen op de medewerking van zijn volgelingen. Op het veulen had nog nooit iemand eerder gezeten, wordt uitdrukkelijk gezegd. Dat benadrukt het koningschap van Jezus. Je geeft een koning toch niet iets wat al door iemand anders gebruikt is!
  3. Jezus verdedigt de mensen die hem als koning binnenhalen. Hij weigert om hen terecht te wijzen. Sterker nog: als zij tot zwijgen worden gebracht zullen de stenen gaan roepen. Hier kondigt zich de opstanding al aan: tegenwerking kan God niet tegenhouden. Integendeel: God vindt altijd een weg om zijn plan tot uitvoer te brengen, desnoods met sprekende stenen.
    Drie punten ook bij het korte Passieverhaal van Lucas:
  4. Pilatus is overtuigd van de onschuld van Jezus. Tot driemaal toe pleit hij ervoor om Jezus vrij te laten. Maar uiteindelijk geeft hij toe aan het geschreeuw van het volk daartoe aangezet door hun leiders: Jezus is een onschuldige die ter dood wordt gebracht. Maar juist als onschuldige kan Hij opkomen voor wie wel schuldig zijn.
  5. In feite doet Jezus dat in het vervolg van het lijdensverhaal. Daarbij komt Jezus niet alleen op voor de misdadiger die de onschuld van Jezus betuigt en zijn eigen schuld toegeeft. Jezus komt ook op voor het volk, de leiders inbegrepen, die geen schuld bekennen: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus is niet uit op vergelding voor het onrecht Hem aangedaan maar op vergeving.
    3 De onschuld van Jezus wordt erkend door de honderdman: deze mens was waarlijk een rechtvaardige. Eigenlijk gaat de honderdman nog een stapje verder, want hij loofde God. Hij loofde God om Jezus. Hij was God dankbaar dat hij deze rechtvaardige aan het kruis had leren kennen. Het was voor hem een heel schokkende ervaring. Mogen ook wij in Jezus meer zien dan een onschuldige mens die ter dood wordt gebracht. Moge Hij voor ons iemand zijn die ons de weg kan wijzen in leven en in sterven.

Leave a comment