Preek 10 april 2023 Tweede Paasdag

OVERWEGING op Tweede Paasdag (maandag 10 april 2023) door W. Vergouwen msc

Naar aanleiding van de Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Matteüs 28, 8-15.

In het evangelie van deze dag spelen twee vrouwen en een aantal bewakers een belangrijke rol:

= De vrouwen zijn bij het graf vanwege de band die ze hebben met Jezus.
= De bewakers moeten de veiligheid van het graf verzekeren; en met wie in het graf ligt, hebben ze geen enkele band.

  • Maar bij het graf gebeurt iets, dat allen schrik aanjaagt. Matteüs spreekt over een aardbeving en een engel.
  • Jezus’ verrijzenis gaat voorbij aan de bewakers én hun opdrachtgevers, die de Blijde Boodschap van de verrijzenis proberen te ondergraven door de soldaten te laten vertellen, dat ze hun plicht verzaakt hebben en geslapen hebben, terwijl ze hadden moeten waken – en zó hadden de leerlingen kans gezien het dode lichaam ’s nachts te komen stelen. Met een flinke som geld worden de soldaten omgekocht om deze kletspraat rond te strooien. Ze bekommeren zich slechts om hun eigen positie en staan model voor een aantal mensen in hún en ook in ónze huidige maatschappij, die ook wel dergelijke praktijken kent…
  • De 2 vrouwen waren bij het graf en ontmoetten een engel. Zijn boodschap brengt hen tot het verstaan van wat er is gebeurd: tot geloof in Jezus Christus, die verrezen is. Het neemt hun vrees niet weg. Maar er komt een dimensie bij: die van grote vreugde. De vrees blokkeert niet meer, maar doet hen helderder zien!
  • En dan treedt Jezus, de Verrezen Heer, hen tegemoet. Hij speelt in, op hun vrees-gevoelens door te zeggen: “Weest niet bevreesd. Zeg aan mijn broeders, dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze Mij zien”. GEDREVEN DOOR GELOOF, door die persoonlijke band met Jezus, moeten zij en ook wij vervolgens op tocht gaan. Door hoop en vrees heen, zullen zij de Verrezen Heer zien.
    Voor diezelfde levenshouding open staan: daartoe roept ook Matteüs óns op!