Roepingenzondag 8 mei 2022

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.
Roepingenzondag 8 mei 2022: Vreugde verbindt
Dit jaar valt Roepingenzondag op 8 mei. Het thema is ‘Vreugde verbindt’. Paus Franciscus begon zijn brief Evanelii gaudium (de vreugde van het evangelie) met de woorden: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1).
Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.
Materiaal Roepingenzondag
De bisdommen en de KNR werken samen in het IRO, het interdiocesaan roepingenoverleg. Het IRO ontwikkelt onder meer het materiaal voor de Roepingenzondag en organiseert de Nationale roepingenweek. Voor de Roepingenzondag van 8 mei is er een poster en zijn er voor ieder bisdom verschillende flyers. Op de achterzijde van de flyers staat een gebed van zuster Angela Holleboom voor roepingen. In het verleden werden er ook boekjes gemaakt met roepingsgebeden. Een deel daarvan is nog verkrijgbaar bij de KNR
Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,
dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.
In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.
Amen.
Zr. Angela Holleboom OSC
Abdis van de zusters Clarissen te Megen

Leave a comment