Slide

Category: In memoriam

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven


Nico Tromp msc